onsdag, mars 01, 2006

Värna anhörigvårdarna


Ensamhet och isolering plågar många äldre svårt. Vårdbehövande får inte den vård och omsorg de har rätt till. Sannolikheten att få hemtjänst har minskat med 30 procent de senaste 15 åren. Ensamstående kvinnor över 80 år är mest drabbade av indragen hemtjänst. Ansvaret för våra äldre har i hög grad vältrats över på anhöriga.

Att vårda och ta hand om en anhörig är för många en självklarhet. Men det är inte rimligt att lägga ett allt större omsorgsansvar på de anhöriga utan att ge dem tillräckligt med hjälp, stöd och resurser. Kristdemokraterna har en politik som stöttar och uppmärksammar anhörigvårdarna.