måndag, juni 04, 2007

Utveckla Ekobrottsmyndigheten

(publicerad i Västgöta-tidningar 2/6)

Ekobrottsmyndigheten (EBM) är den samordnande kraften för bekämpningen av all ekonomisk brottslighet i Sverige och inriktar sitt arbete särskilt på grova brott. Myndigheten har idag mycket goda verksamhetsresultat. En utredning föreslår att myndigheten ska läggas ned och att verksamheten ska övertas av Åklagarmyndigheten och Polisen. Vi kristdemokrater ifrågasätter om Polisen och Åklagarmyndigheten kommer att prioritera arbetsmetoderna som används inom EBM, vilka är en förutsättning för att den nya organisationen ska lyckas. Utredningens resonemang är motsägelsefullt. Å ena sidan vill man lägga ner myndigheten, å andra sidan säger man att de gör ett bra jobb och att de som tar över ska sköta arbetet på samma sätt. Tyvärr finns inga garantier för detta.

Kristdemokraterna anser att all avancerad ekonomisk brottslighet kräver samlade och kraftfulla insatser. Inom EBM bör därför den geografiska uppdelningen tas bort och arbetet bör än mer inriktas mot grov ekonomisk brottslighet. Kristdemokraterna vill värna och utveckla Ekobrottsmyndigheten.