fredag, augusti 31, 2007

Välkommen satsning på infrastrukturen

Pressmeddelande
Lidköping 31 augusti 2007

Välkommen satsning på infrastrukturen

- Äntligen sker nu den storsatsningen på infrastrukturen som Kristdemokraterna under åren i opposition kämpat för. Alliansen har samlats kring en miljardsatsning, som kommer att kunna lyfta de svenska vägarna och järnvägarna till en anständig nivå. Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Skaraborg.

- För Kristdemokraterna är detta särskilt glädjande efter alla de år vi tvingats bevittna socialdemokraternas misskötsel av i synnerhet vägnätet. Nu ser vi skillnaden med en alliansregering där Kristdemokraternas kamp för ett fungerande vägnät har gjort skillnad. Nu förbättras möjligheterna till boende och företagande i hela landet.

- Socialdemokraternas otillräckliga anslag i statsbudgetarna har gjort att Vägverket och Banverket fått mycket litet utrymme för den egentliga verksamheten. Drift- och underhåll har blivit eftersatt och investeringar har skjutits på framtiden. Bidragen till de enskilda vägarna har krympt. Alliansen skapar nu utrymme för insatser som kommer att göra en märkbar skillnad för hushåll och företag i hela landet.

- Jag förutsätter nu att detta kommer att detta kommer att komma en utbyggnad av E20 i Skaraborg till del. E 20 är en av Sveriges viktigaste vägförbindelser. Kring E 20 finns många företag som är beroende av snabba kommunikationer för sin utveckling. E 20 tillhör en av de mest olycksdrabbade Europavägarna i hela Sverige. En snabb utbyggnad av E 20 genom Skaraborg är därför av stor vikt också för att främja trafiksäkerheten.