måndag, juni 25, 2007

Jakten på billig sprit är osund

21/6 hade jag en debattartikel i Västgöta-tidningar.

På senaste tiden har svensk och europeisk alkoholpolitik återigen hamnat i fokus, mycket med anledning av domen om att inte förbjuda distanshandel av alkohol, exempelvis via Internet. Jag välkomnar debatten om alkoholpolitiken men menar att den borde handla om hur vi kan slå vakt om en restriktiv alkoholpolitik under de förutsättningar som råder.

Drömmen om billig sprit

Jag tycker att det är beklagligt att så många verkar jaga billig sprit. Det är osunt och visar att något har gått snett. En överfokuserad spritkultur är destruktiv och nedsättande. Det finns så mycket annat positivt vi borde ägna mer tid och kraft åt. För många människor är tyvärr alkoholen allt annat än festlig och vi måste alla ta vårt gemensamma ansvar för att minska de skador som följer av hög alkoholkonsumtion.

Att avskaffa Systembolaget löser inte problemet

Ledaren i Västgöta-tidningar den 7 juni menar att det vore rimligt att avskaffa alkoholmonopolet och tillåta fler än Systembolaget att sälja alkohol. Detta för att det inte är förenligt med EU:s principer om fri rörlighet av varor och tjänster, och för att ålderskontrollen torde vara bättre vid köp i butik än vid Internet. Jag delar oron för att det blir svårigheter när det gäller ålderskontroll vid köp över Internet. Men vi löser ju inte ett problem med att vi skapar ett annat. Vi ökar stället risken att minderåriga får många vanliga butiker att testa för otillåtna inköp.

Slå vakt om människorna och begränsa drogerna
Vi kristdemokrater vill slå vakt vid den restriktiva alkoholpolitiken som måste innehålla flera faktorer. Vi vet att det mest effektiva för att hålla nere konsumtionen och därmed skadorna är priset och tillgängligheten. Men lägre priser och ökad tillgänglighet visar all tillgänglig forskning att allt för många dricker mer vilket också ger större alkoholskador. Krångligare än så är det inte.
Från politikens håll bör vi värna Systembolaget öka informationsinsatserna för bättre kunskap om alkoholens konsekvenser och använda prisinstrumentet. Vår modell för en restriktiv alkoholpolitik utgör idag ett allt större intresse för många EU-länder som står inför stora folkhälsoproblem. Alkohol är inte vilken vara som helst ur folkhälsosynpunkt. Vi bör värna vår folkhälsa och göra vad vi kan för att minska alkoholens skadeverkningar.

Gemensamt och personligt ansvar
Som enskilda kan vi göra viktiga insatser. Vi kan vara personliga föredömen, vi kan bestämma oss för att skydda barn och ungdomar genom att aldrig acceptera misstänkt langning. Vi har både ett gemensamt och ett personligt ansvar. Man behöver varken vara organiserad nykterist eller alkoholläkare för att inse överkonsumtionens konsekvenser för både den enskilde och folkhälsan. Det ansvaret bör både politiker och media stå upp för!