torsdag, juni 07, 2007

Satsning på små företag ger fler jobb på hemorten

(publicerad i Mariestads-tidningen 7/6)

Alliansregeringen menar att nyckeln till fler jobb är att det ska bli enklare och mer lönsamt att driva företag. Vi kristdemokrater vill se ett samhälle där människor uppmuntras att förverkliga en företagsidé. Det är naturligtvis bra för ekonomin i stort också för de människor som får jobb nära hemma. Det är också ett sätt att ta tillvara på människors initiativ och kreativitet. Redan i samband med vårpropositionen genomför vi en rad åtgärder som syftar till detta men det är bara ett första steg och vi återkommer med fler åtgärder framöver.

Bättre ekonomiska möjligheter

Vi avskaffar förmögenhetsskatten. Detta gör att mer pengar kommer att stanna i Sverige och investeras här vilket kommer att öka möjligheterna för flera företag att utvecklas och växa på sin hemort. Dessutom utökar vi möjligheterna för ALMI att ge krediter till små och medelstora företag. Vi sätter summan till 100 000 kronor utan krav på medfinansiering. Detta gör att grupper och personer som idag har svårt att få medel från kapitalmarknaden nu får bättre möjligheter.

Pengar löser inte allt
Visst är det viktigt med sänkta skatter och ge bättre möjlighet till lån men det är också viktigt att företagare får stöd när det gäller rådgivning och utvecklingsinsatser. Här fyller ALMI redan en viktig funktion gentemot småföretagare. Insatser som kan utvecklas än mer. Det är för mycket regelkrångel för företagare idag. Regeringen satsar på att stegvis nå målet att minska företags administrativa bördor med 25 % inom mandatperioden. Om reglerna utformas på ett enklare sätt kan företagaren lägga sin tid på verksamheten istället vilket i förlängningen leder till fler jobb. Vi kommer under året att förlänga redovisningsperioden för momsinbetalning från en månad till tre månader, för företag som har högst 40 miljoner kronor i omsättning per år.
Många företagare klagar på tryggheten. Detta måste vi ta på största allvar och genomför en utredning för att se över företagares försäkringar i trygghetssystemen. Detta för att göra trygghetssystemen bättre och mer överblickbara. En viktig del är att underlätta en övergång från anställd till företagare.
Vi satsar på forskningsstöd till små och medelstora företag och speciellt på området miljöteknik där potentialen är enormt stor.

Kvinnor, unga och invandrare är nyckelgrupper
Regeringen riktar särskilda insatser för att öka antalet företagare bland kvinnor, unga och invandrare. Regeringen avsätter 20 miljoner för att genomföra ett åtgärdsprogram för invandrares företagande. Vi avsätter också 100 miljoner kronor för att stärka kvinnors företagande och öka forskningen och kunskapen om kvinnors företagande. Förutom dessa riktade insatser höjs taket på ALMI:s mikrolån.

Alternativa vårdformer
Detta öppnar upp för fler alternativa driftsformer när det gäller vård och omsorg som är av stor betydelse för kvinnors företagande. Vi vill se en mångfald av fler ideella, kooperativa och privata vårdgivare. Regeringen har avsatt 40 miljoner för att underlätta för vårdpersonal som vill ta över och driva vård i egen regi. Som bekant avskaffas ”stopplagen” inom sjukvården.
Entreprenörskap skall bli en integrerad del av skolan. Lärlingsutbildningen kommer att göra fler unga trygga i sina yrkeskunskaper, vilket i sin tur leder till att fler kan och vill starta eget. Vår ambition är sänka arbetsgivaravgifterna för delar av tjänstesektorn från 1 januari 2008. Vi är övertygande om att det finns stor potential för nya och växande företag inom detta område.