måndag, juli 02, 2007

Sverige och Euron

Pressmeddelande
Sundsvall 28 juni 2007

Sverige och Euron

- Vi skall respektera folkomröstningen som ställer Sverige utanför Euron, men det vore osmart att fördragsfästa vårt utanförskap för all framtid. Det skulle vara lika oklokt som då Fälldin låste fast Centerpartiet vid kärnkraftens avveckling.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk ledamot i riksdagens utrikes- och finansutskott, med anledning av omröstningen på Kristdemokraternas riksting i Sundsvall om en motion som avsåg skapa ett fördragsfäst svenskt undantag till medlemskap i Euron.

- Då Sverige sökte medlemskap i Europeiska Gemenskapen var ett av de viktigaste motiven att stabilisera Sveriges dåvarande mycket instabila och svaga ekonomi, fortsätter Holger Gustafsson.

- Vi har idag en god och stabil ekonomi i Sverige, men världsekonomin och därmed Sveriges ekonomi kan i framtiden hamna i en annan svårare situation. Då kan vi behöva flexibiliteten att förändra vår relation till den europeiska valutan, avslutar Holger Gustafsson.För mer information:

Holger Gustafsson
Mobil: 0703-459345