måndag, juli 02, 2007

Farlig trafik drabbar alltför många

(publicerad i SLA, VGT, Mariestadstidningen)

440 personer dödades och cirka 4000 skadades i trafiken under 2006. Målet bör vara noll döda och skadade. För att det ska kunna förverkligas krävs det radikala trafiksäkerhetsåtgärder. Vi kristdemokrater arbetar med ett antal förslag till åtgärder.

I många trafikolyckor är alkohol inblandat. Det bör därför vara ett krav att alla som har dömts för ett trafikbrott genom rattfylleri skall vi återfått körkort alltid använda alkolås. Trötthet hos bilföraren bedöms vara orsak till 20 procent av trafikolyckorna. Dessa olyckor kan reduceras med hjälp av räfflor vid vägkanten eller med hjälp av ljud- ljus- och vibrationssignaler. Det finns teknik som känner igen de mikrokorrigeringar som en förare hela tiden gör med ratten under normal körning. Mönstret skiljer sig mellan den vakne, nyktre föraren och en förare som är mycket trött eller påverkad av alkohol eller andra droger. Vi föreslår att sådan teknik ska vara obligatoriskt i alla nyförsålda bilar från och med år 2012.

Om hastighetsgränserna följdes skulle omkring 150 människoliv kunna sparas varje år. Vi vill att kommunerna ska kunna besluta om sänkningar av hastighetsgränserna på samtliga vägsträckor i tätbebyggda områden inom kommunen.

Vi är övertygade om att trafiksäkerheten kan öka och olyckorna i trafiken minska.