måndag, juli 09, 2007

Uppmuntra fler att ge!

(publicerad i Mariestads-tidningen 9/7 -07)


Vi politiker ska inte styra den ideella sektorn utan stödja och uppmuntra det oerhört viktiga arbetet som bedrivs av olika former av organisationer. Det civila samhället består av naturliga gemenskaper som familj, släkt, grannskap, intresseföreningar, idrotts- och fackföreningar, hjälporganisationer och trossamfund och ägnar sig således åt de mest skiftande uppgifter. De utför uppgifter som samhället är helt beroende av och genom dessa gemenskaper och det engagemang de främjar skapas olika former av nätverk vilket i sig bidrar till ett tryggare samhälle, där färre hamnar utanför. Det civila samhället fyller i där det offentliga inte räcker till och det offentliga ska stärka och uppmuntra det civila samhället istället för att införa onödiga regleringar, beskattning eller på andra vis sätta käppar i hjulen. Vi kristdemokrater anser att det är dags för regeringen att uppfylla vallöftet om att införa avdrag för gåvor till ideella organisationer. Ett sådant avdrag skulle betyda oerhört mycket för den ideella sektorn och skulle främja människors ömsesidiga ansvarstagande för varandra.


Om vi ska få se ett ännu mer levande civilt samhälle måste vi skapa möjligheter för ett ökat engagemang och givande till den ideella sektorn. Sverige är idag ett av få länder i EU där det inte finns något skatteavdrag för ideella gåvor. I alliansregeringen är vi överens om att pröva rätten till avdrag för gåvor till ideella organisationer och vi kristdemokrater vill verkligen driva på så att detta sker snarast möjligt.

Vi föreslår att vi gör som i Norge och låter fysiska personer göra avdrag för gåvor till ideella organisationer, som självklart ska leva upp till av riksdagen ställda krav, på upp till 12 000 kronor per år. Den undre gränsen bör sättas till 500 kronor per person och organisation. Juridiska personer ska kunna skänka 200 000 kronor. Att införa avdraget enligt denna modell beräknas kosta ungefär 800 miljoner kronor av statens totala skatteintäkter på 787 miljarder. Det är dock viktigt att påpeka att de minskade skatteintäkterna inte är pengar som försvinner från samhället utan innebär en omfördelning från offentlig sektor till det civila samhället. Vi kristdemokrater ser positivt på en sådan omfördelning.