tisdag, september 04, 2007

Äntligen införs ett vårdnadsbidrag

Pressmeddelande
Köpenhamn 4 september 2007

Äntligen införs ett vårdnadsbidrag!

– Nu ökar valfriheten och rättvisan i familjepolitiken! Föräldrar får nu möjlighet att tillbringa mer tid med sina barn, antingen genom att vara hemma en längre tid eller genom att gå ner lite i arbetstid. Tack vare Kristdemokraternas ansträngningar får fler föräldrar möjlighet att välja vad som passar deras barn bäst. Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Skaraborg, i en kommentar till att regeringen nu gjort klart att vårdnadsbidraget kan införas från 1 juli 2008.

– Det är föräldrarna och inga andra som vet vad som är bäst för dem och deras barn. Familjer är alla olika, och har olika behov. Vårdnadsbidraget är en sann rättvise- och valfrihetsreform som ger ett viktigt stöd till de familjer som väljer att själva ta hand om sina barn, fortsätter Holger Gustafsson.

–Redan idag jobbar många föräldrar deltid för att få mer tid med sina barn och gör så gott de kan för att få ekonomin att gå ihop. Med vårdnadsbidraget kan nu deras situation underlättas, fortsätter Holger Gustafsson.

- Att vårdnadsbidraget blir en verklighet bygger på att kommuner fattar ett beslut om att införa vårdnadsbidrag. Kristdemokraterna kommer att driva den frågan stenhårt i varje kommun i Skaraborg, avslutar Holger Gustafsson.