torsdag, oktober 11, 2007

Resolution om Burma antagen

Pressmeddelande
11 oktober 2007

Resolution om Burma antagen

–Interparlamentariska unionens (IPU:s) 117:e församling antog igår en resolution om situationen i Burma. Det är mycket angeläget att vi gemensamt uttrycker vår oro för det som sker i Burma. Vi har ett ansvar att inte bara se på när övergrepp sker på våra medmänniskor. Det säger Holger Gustafsson med anledning av att han deltar som vice ordförande för den svenska riksdagsdelegationen på IPU:s möte i Genéve.

Nedan följer det pressmeddelande som skickats ut med anledningen av att resolutionen antagits.

För mer information, kontakta

Holger Gustafsson
mobil 070-345 93 45

Julia Forssmed
Politisk sekreterare
telefon 08-786 58 95

Hemsida:
www.kristdemokraterna.se

Bildbank:
www.bildbank.kristdemokraterna.se

En parlamentarisk resolution om Burma har antagits


Interparlamentariska unionens (IPU:s) 117:e församling antog igår en resolution om situationen i Burma.
 
- Resolutionen uttrycker stark oro för den burmesiska regimens brutala hantering av fredliga demonstranter, säger den svenska IPU-delegationens ordförande, Inger René (m).
 
Drygt 500 parlamentariker från över 100 länder möttes under tre dagar, den 8-10 oktober, i Genève för att diskutera mänskliga rättigheter, bistånd och en parlamentarisk dimension av FN-samarbetet. I den svenska delegationen ingick riksdagsledamöterna Inger René (m), Holger Gustafsson (kd), Krister Örnfjäder (s) och Ulf Nilsson (fp).
 
Förutom två årliga parlamentariska möten arrangerar IPU tematiska konferenser och biståndsinsatser till stöd för unga parlament. Mer information finns att läsa på IPU:s hemsida ([ http://www.ipu.org/_ ]www.ipu.org).
 
För närmare upplysningar
Kontakta Inger René (m), IPU-delegationens ordförande, mobil 070-671 54 48, eller
Eva Brolin, IPU-delegationens sekreterare, mobil 070-609 67 39