torsdag, oktober 25, 2007

Turkiet måste visa återhållsamhet

Pressmeddelande
Stockholm 24 oktober 2007


- Situationen vid gränsen mellan Turkiet och Irak blir allt
allvarligare och den militära upptrappning som nu sker är ytterst
allvarlig då det riskerar destabilisera hela området ytterligare,
med en humanitär katastrof som följd. Skall Turkiet fortsätta sina
förhandlingar om EU-medlemskap är det av yttersta vikt att man visar
prov på återhållsamhet och diplomati. Sker inte detta bör EU frysa
medlemsförhandlingarna för att sätta ökad press på landet.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i
utrikesutskottet, med anledning av att turkiska plan bombat PKK-
baser i norra Irak och PKK tagit turkiska soldater som gisslan.

- Det är av yttersta vikt att situationen löses med fredliga medel
och diplomati. Om de turkiska EU-medlemskapsförhandlingarna i
framtiden leder till medlemskap kommer EU:s gräns att flyttas och
placeras vid gränsen till Irak, Iran och Syrien. Därför är det
viktigt att denna, i framtiden europeiska region stabiliseras och
demokratiseras, fortsätter Gustafsson.

- Det råder idag en mycket politiskt känslig situation i Irak och
ytterligare konflikter i den lugnare delen av norra Irak skulle utan
tvekan förvärra situationen ytterligare. Värnar Turkiet sin relation
till USA och Europa måste man visa att man kan lösa situationen
fredligt, då EU:s vikigaste mål är att arbeta för fred och frihet
och frånvaro av kris och krig. Därför måste Turkiet nu beakta EU:s
mål och lösa sina konflikter med diplomati, avslutar Gustafsson.

1 Comments:

Blogger Osman said...

Hej!

Jag anser att Turkiets attacker har genomförts på ett bra sätt. De civila förlusterna verkar vara obefintliga och PKK:s baser i Kandilbergen har förstörts.

Har Kristdemokraterna några relationer med regeringspartiet AK P i Turkiet?

3:05 em  

Skicka en kommentar

<< Home