onsdag, januari 21, 2009

Inför en Giftermålsbalk som kan samla en stor majoritet

Pressmeddelande
Stockholm 21 januari 2009

Inför en Giftermålsbalk som kan samla en stor majoritet
-Kristdemokraterna föreslår en konstruktiv lösning på frågan om en reformerad äktenskapslagstiftning. Vårt förslag är att införa en Giftermålsbalk som är lika för både olikkönade och samkönade par. Begreppet äktenskap skiljs från lagstiftningen och alla par registrerar sitt giftermål hos staten. Därefter är var och en fri att ha vilken ceremoni eller välsignelse de själva vill. Det säger Holger Gustafsson med anledning av att Kristdemokraterna idag har lämnat in sin motion om införandet av en ny civilrättslig lagstiftning.


- Kristdemokraterna anser att dagens ordning med äktenskap för olikkönade par och partnerskap för samkönade par i stort sett fungerar väl. Vi inser dock att det finns starka åsikter åt olika håll. Dels de som anser att detta är diskriminerande och dels de som av olika skäl, tex. kulturella, filosofiska eller religiösa, anser att äktenskapet per definition är mellan en man och en kvinna. Kristdemokraterna har därför varit beredda att medverka till en konstruktiv lösning som skulle kunna accepteras av de allra flesta, fortsätter Holger Gustafsson

-Med en civilrättslig Giftermålsbalk skulle lagstiftningen bli likadan för alla vuxna par som önskar gifta sig samtidigt som vi respekterar religionsfriheten. För många är äktenskapets religiösa innebörd oerhört viktig. För mig är det obegripligt att inte fler hittills sagt sig villiga att medverka till en sådan konstruktiv lösning utan istället vill föreslå en en könsneutral äktenskapslagstiftning som en betydande del av svenska folket inte alls tycker är en bra modell. Jag vill därför uppmana mina riksdagskollegor att rösta för Kristdemokraternas samlande förslag istället, avslutar Holger Gustafsson

Motionen kan laddas ner på www.kristdemokraterna.se