fredag, maj 15, 2009

En familj präglad av lycka, kärlek och förståelse

publicerad på Lidkopingsnytt.nu 14/5-09

Fredagen 15 maj är den internationella familjedagen. Ett utmärkt tillfälle att hylla familjen. Vi Kristdemokrater är övertygad om att människor mår bäst i en gemenskap. Det finns många typer av gemenskap som exempelvis ett kompisgäng, ett idrottslag eller en förening. Vi är dock övertygade om att den viktigaste gemenskapen är familjen. I familjen får vi, i bästa fall, uppleva villkorslös kärlek. Familjen är den plats där barn växer upp men upphör inte för att man själv blir vuxen. En familj kan också vara långt mycket större än vad många kanske först tänker.

Fungerande familjer är oumbärliga för att våra barn ska få en bra uppväxt men också för att våra äldre ska få en trygg ålderdom. Kristdemokraterna är fullt medvetna om att familjer ser olika ut, att familjer förändras och att vissa familjer fungerar bra och andra mindre bra. Det finns inga perfekta familjer eftersom vi människor har våra fel och brister. Men dessa förhållanden förändrar inte de grundläggande fakta som ligger till grund för familjen – barnets behov av och rätt till sina föräldrar och människans behov av gemenskap. Det måste finnas goda förutsättningar för att bilda familj, att ta hand om barnen och att få familjelivet att fungera. Familjelivet är dock inte begränsat till småbarnsåren utan din familj har du – förhoppningsvis - med dig genom hela livet.

För de familjer som inte fungerar är det oerhört viktigt att det finns ett bra stöd. Exempelvis måste det bli mycket mindre skambelagt att söka hjälp när relationer inom en familj inte mår bra. Det kan handla om att en kärleksrelation är dålig eller relationer mellan vuxna och barn som kan bli betydligt bättre.

Familjers roll i ett samhälle kan inte nog betonas. Det är viktigt att familjer inte får en massa pekpinnar utan får möjlighet att själva utforma sina liv. De beslut som kan fattas vid familjers köksbord ska få göra så.