tisdag, maj 12, 2009

Svenskt bistånd viktigt för demokratispridningen i världen

Artikel tillsammans med Adina Trunk på Newsmill idag

Förra veckan presenterade biståndsminister Gunilla Carlsson en skrivelse till Sveriges Riksdag som tydligt fokuserar på vilka resultat som biståndet har lett till, men framförallt vilka åtgärder för resultatstyrning som behöver vidtas. Vi välkomnar detta initiativ som är en fortsättning på de resultatstyrningsreformer som Kristdemokraterna gjorde under perioden 1991-1994, men som sedan Socialdemokraterna la i malpåse.

Samtidigt vänder vi oss mot den kampanj som biståndets antagonister driver bland annat här på Newsmill. Det svenska biståndet har de facto lyft människor ur extrem fattigdom och gjort att exempelvis fattiga kvinnor och barn har kunnat ta del av utbildningssatsningar, och riktade projekt vilket har lett till ökad jämställdhet. Det svenska biståndet spelar även en mycket viktig roll i stärkandet av oberoende medier, det civila samhället och demokratiska politiska krafter, vilket i sin tur motverkar korruption och elitstyre.


Läs hela artikeln.