onsdag, maj 27, 2009

Min vision för Europa

publicerad i Mariestads-tidningen 27/5

Jag vill ha ett tryggt och enat Europa där vi kan lösa gemensamma, för oss angelägna, problem. Jag vill peka på några områden där jag anser att EU kan och ska agera, och där svensk nationell lagstiftning inte räcker till.

Klimathotet

Jordens resurser ska förvaltas, inte förbrukas. Att avvärja klimathotet – och hejda de globala klimatförändringarna är vår tids stora utmaning. Koldioxidutsläppen inom EU måste minska med minst 30 procent till år 2020 samtidigt som EU kan och måste påverka omvärlden till samma mål. Därtill är det nödvändigt att avsätta pengar för insatser för klimatsäkerhet i utvecklingsländer som saknar resurser.

Rädda Östersjön
Östersjön är ett känsligt innanhav som lider av syrebrist på grund av utsläpp av kväve och fosfor. Olagliga utsläpp av olja och alltför intensivt fiske hotar Östersjön. Våra barnbarn måste få ärva ett levande innanhav. Därför anser jag att böterna för oljeutsläpp ska höjas och att förbjud mot fosfater i tvätt- och diskmedel ska införas.

Hållbar tillväxt

EU måste ta en mer aktiv roll för att lösa den ekonomiska krisen. Det ska ske med en tydlig etisk värdegrund med ekologisk och social helhetssyn. Det behövs en europeisk finansinspektion för att stoppa girighet och kortsiktighet i den finansiella världen.

Stoppa slavhandeln
Människohandel är en grov kränkning av människovärdet och måste på alla sätt bekämpas. Kopplingen är stark mellan prostitution och människohandel. Den utbredda acceptansen av sexköp ska motverkas. Alla länder borde införa en sexköpslag liknande den svenska. Minimistraffen för människohandelsbrott ska höjas. Gränsöverskridande brottslighet kräver ett europeiskt samarbete.

En medmänsklig migrationspolitik

Jag anser att EU ska präglas av öppenhet och medmänsklighet. EU har ett stort ansvar för att ta emot människor som tvingas fly från förföljelse som hotar livet. Alla länder i EU måste ta sitt ansvar. Barnperspektivet ska genomsyra all politik och papperslösa som befinner sig inom EU ska ha rätt till en human och rättssäker behandling.

En tydlig aktör i världspolitiken
Att skydda mänskliga rättigheter är en av europasamarbetets absoluta grundvärderingar. EU ska vara en principfast aktör som står upp för trygghet och rättvisa – i hela världen.
Fattigdomen ska bekämpas. EU ska förbättra sin kapacitet för att agera i konfliktsituationer och skapa säkerhet.

Trygghet i Europa ger trygghet i Sverige.

Holger Gustafsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Skaraborg
och kandidat nr 7 till Europaparlamentet den 7 juni.