torsdag, april 22, 2010

Ett mänskligare Sverige

Höstens val kommer att stå mellan en sammanhållen regering, Allians för Sverige, och en osäker och konfliktfylld vänsterkartell. Alliansen bedriver politik där en stabil ekonomi aldrig får äventyras. Statens finanser ska vara i god balans. Med det som fundament byggs politiken och reformerna på ett sätt som ger de enskilda medborgarna en god ekonomisk trygghet och en service med hög valfrihet för alla. Goda exempel på det är att låg- och medelinkomsttagare har fått skattesänkning som motsvarar en extra månadslön varje år och att pensionärerna fått två skattesänkningar och den tredje väntar 1/1 2011 om Alliansregeringen får fortsatt förtroende av väljarna. Medborgarnas valfrihet ökar väsentligt bl.a.genom det sk. RUT-avdraget och ökat självbestämmande vid seniorboende och hemservice. Vi är överens om den gemensamma färdvägen mot ett mänskligare Sverige, där person och familjen står i centrum.

De rödgröna (socialisterna)

Det mesta som kommer ut från de ansträngda diskussionerna handlar om systembevarande och hur man ska kunna beskriva Alliansregeringens politik i klasstermer. Tobias Edin skriver om dammtrasor åt överklassen och andra talar om stupstockar. Detta är naturligtvis lättare att åstadkomma än att skapa ekonomisk trygghet och valfrihet för alla svenska medborgare.
När flyget står stilla på grund av askmoln från Island och människor fastnat på flygplatser uttalar sig de gröna, att detta är en bra läxa inför kommande flygstopp som ju är deras lösning på klimatfrågan. Idag har det meddelats om en folkomröstning för ett stort vägprojekt i Stockholmsregionen. Meddelandet kom från Mona Sahlin som ett resultat av oenighet.

Varför ska man hindra populära reformer
De rödgröna trumpeter ut att det bara är storstadsbor som nyttjar och därmed gynnas av avdraget för hushållsnära tjänster. Det visar sig i statistik från Almega att utbetalningarna är jämnt spridda över landet. Nästan 400 personer i Falköping, nästan 500 i Lidköping, drygt 400 i Mariestad och drygt 800 i Skövde har fått del av avdraget. RUT-avdraget underlättar människors vardag, ger nya jobb och gör svarta jobb vita. Thomas Östros säger att det inte är ”riktiga jobb” att städa hemma åt ex. äldre personer. Uppenbarligen ska personerna in på institution innan det blir ”riktiga jobb”. Andra rödgröna sprider felaktiga rykten om att skatteavdraget är dyrt, men enligt finansminister Anders Borg kan slutnotan hamna nära noll eller till och med bli positiv för staten" Alliansen vill behålla avdraget och vänsterkartellen vill avskaffa det.
Jag vill göra mitt yttersta för att skaraborgarna ska få behålla skatteavdraget om jag får fortsatt förtroende som riksdagsledamot vid hösten val.

Holger Gustafsson, riksdagsledamot för
Kristdemokraterna i Skaraborg