torsdag, april 29, 2010

Vänsteralliansen djupt oenig i eufrågor

Alliansregeringen har regerat tillsammans under snart fyra år. Vi har visat att vi står för en tydlig och kraftfull EU-politik. Vi vet vad vi vill uppnå och vi anstränger oss på alla nivåer inom samarbetet för att skapa grund för vår politik. Skillnaden på engagemang jämfört med den förra socialdemokratiska regeringen har konstaterats av inte minst Margot Wallström som på nära håll i kommissionen bevittnade alliansregeringens tydliga engagemang i EU-politiken.

Mot oss står en vänsterallians som är djupt splittrad i den grundläggande frågan om Sverige ska vara med i EU eller inte. Socialdemokraterna säger ja och Vänsterpartiet säger nej medan Miljöpartiet intar en mellanposition. Partiets storsinta hållning är numera att de ”accepterar EU”.

Läs hela artikeln på europaportalen.