torsdag, maj 06, 2010

Äldre ska ha möjlighet att bestämma mer själva

Lag för ökad valfrihet
Alliansregeringen har gjort mycket för att öka äldre inflytande över sin vardag. För oss kristdemokrater är det självklart att äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att själva välja vem som ska utföra den biståndsbedömda servicen i bostaden. Alliansregeringen har infört en lag om valfrihet som ger äldre och personer med funktionsnedsättning samt sjuka möjlighet att välja mer själva. Det handlar om vem som ska utföra den hemtjänst man fått rätt till.
Lagen ska fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill överlåta valet av utförare av vård- och omsorgstjänster till den berörda personen. Många kommuner såsom Grästorp, Vara och Essunga har valt att införa den valfriheten men det finns fortfarande kommuner som stretar emot. Lidköping är tyvärr en av dem. Som kristdemokratisk riksdagsledamot reagerar jag starkt över den valfrihetsförlust som äldre i Lidköping utsätts för. Götene har ännu inte fattat beslut men har sökt om stimulanspengar för att förbereda ett införande.

Den enskildes önskemål är viktiga
Regeringen vill på detta sätt stärka den enskildes möjligheter till inflytande över den egna vardagen. Den nya lagen skapar möjligheter att välja vem som ska utföra den service man är i behov av. Genom att det finns fler utförare på dessa områden kan personen själv välja vilket gör att servicen blir mer personlig och lyhördheten för den enskildes behov och önskemål blir större. Vid samtal med äldre personer är det tydligaste budskapet, att möjligheten att påverka vård och omsorg är ett av de allra viktigaste kriterierna på livskvalitet.

Utförare
Såväl privata företag som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som utförare. Alla utförare som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller de krav kommunen beslutat om, godkänns. Ersättningen till utförarna är lika och bygger på den modell kommunen själv bestämmer. Utföraren får ingen ersättning om den inte blir vald av någon person. Det är inte priset utan kvaliteten som kommer att avgöra vem som får den enskildes förtroende att utföra tjänsterna. Här måste det också finnas goda möjligheter att följa upp kvaliteten.

Ansvar för kvalité
Kommunen/landstinget har ansvaret för att beställaren får saklig, relevant och jämförbar information om samtliga utförare som personen kan välja emellan. För personer som inte själva har förmåga eller vill välja ska det självklart finnas ett ickevalsalternativ. Men det viktiga är att möjligheten finns och att olika utförare får möjlighet att erbjuda den bästa omsorgen.

Kristdemokraterna
För mig och kristdemokraterna står äldres situation oerhört högt upp på dagordningen. Det handlar om den privata ekonomin genom fler skattesänkningar men också om valfrihet och kvalité i omsorgen. För detta vill fortsätta att arbeta om jag får skaraborgarnas förtroende i valet den 19 september i höst.