måndag, maj 03, 2010

Vad vill de rödgröna med försvaret?

- Oppositionen är i sin budget kritiska till att internationella fredsbevarande insatser blivit en av försvarets huvuduppgifter. De vill att detta ska återgå till att bli, som de kallar den, ”en perifer sidouppgift”. De drar därmed ner stödet till fredsfrämjande insatser i sin budget och vill ej längre satsa på samarbetet Nordic Battle Group.

Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot (KD) och talesperson i utrikespolitiskafrågor, med anledning av att oppositionen idag presenterade sitt budgetförslag.


- Det övergripande svenska säkerhets- och försvarspolitiska målet ska vara att säkra Sveriges och invånarnas fred, frihet och säkerhet, samt att efter förmåga bidra till det internationella samarbetet för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Därför blir jag klart förvånad över den bedömning som oppositionen gör och jag undrar vems politik som har fått råda denna gång.

- Oppositionen är inte eniga i sin försvarspolitik. Lars Ohly sa i sitt Första maj-tal att han vill ta hem trupperna från Afghanistan, detta någon månad efter att oppositionen i sin gemensamma säkerhetspolitiska rapport inte ens nämnde Afghanistan.

- Vi i Alliansen är överens om att Sverige ska öka sitt deltagande i internationella insatser för fred och säkerhet. Likaså att det ska finnas en svensk trupp i Afghanistan så länge behovet finns kvar.

- Säkerheten är en förutsättning för att humanitära och biståndsinsatser ska kunna genomföras. Utan utveckling ingen säkerhet och utan säkerhet ingen utveckling, säger Holger Gustafsson.