måndag, maj 03, 2010

Deklarationstider

Att hushålla
Svenska folket ska deklarera sina inkomster för året 2009. Vi ska alla hjälpas åt att finansiera den gemensamma välfärden via skatten. Regeringsalliansen har visat att det går att hushålla med utgifterna så att skatten kan sänkas. Då stannar mer pengar hos Er som tjänat ihop dem.

Numera är det enkelt att deklarera. Flera miljoner har redan gjort det via mobilen eller på internet. De har accepterat Skatteverkets förtryckta privatekonomiska uppgifter med en enkel signatur. Andra yrkar avdrag för resor till och från arbetet, uthyrning av delar av bostaden och annat som avgör vilken skatt man blir skyldig staten eller eventuellt får tillbaka.

Vem äger pengarna
I höst går svenska folket till val för att rösta fram den regering som ska styra landet de kommande 4 åren. Den röd-gröna vänsterkartellen står för en syn på medborgarnas inkomster som pengar som staten har rätt att godtyckligt disponera. Den synen delar inte jag. Staten äger inte medborgarnas inkomster. Varje skatteuttag som görs ska vara väl motiverat och visa på respekt för medborgarnas pengar.
Skatt ska betalas efter bärkraft. Vi ska gemensamt och solidariskt bära den kostnad som vår gemensamma välfärd kräver. Men alla ska inte betala lika mycket. Förmögna ska betala mer än icke förmögna. Högavlönade ska betala mer än lågavlönade.

Allianspolitik
Alliansregeringen har under mandatperioden genomfört fyra jobbskatteavdrag, två pensionärsskatteavdrag och ett tredje ska införas den 1 januari 2011, om vi får fortsatt förtroende. För en person med en månadslön före skatt på 22000 kronor, innebär skattesänkningarna ytterligare 18000 kronor/år i plånboken varje år framöver.
Det var bra att Alliansregeringen beslutade om jobbskatteavdraget, ett avdrag främst inriktat på låg- och medelinkomsttagare. Varje månad får dessa inkomstgrupper ett extra tillskott i plånboken som rättmätigt tillhör dem. Alltför höga skattenivåer inkräktar på den enskilda människans och familjens rätt och ansvar att förverkliga grundläggande livsmål.
Denna politik står i stark kontrast till den röd-gröna oppositionens iver att spendera varje krona staten kommer över. Inför valet den 19 september flaggar man för nya skattehöjningar som i motsvarande grad minskar det privata ekonomiska utrymmet.

Alliansregeringen har fått internationellt beröm för den svenska politiken under den rådande finanskrisen. Ordning och redan i statsfinanserna och satsning på ökad privat konsumtion som ger fler arbetstillfällen. Detta bör rimligen väga tungt för varje väljare i valet i höst. Själv vill jag fortsätta att arbeta för en sådan politik i Sveriges riksdag efter valet den 19 september.