tisdag, maj 18, 2010

Flera avrättningar i Iran

- Jag följer med stor oro utvecklingen i Iran. Den går helt åt fel håll. Den iranska regimen kränker grundläggande mänskliga rättigheter genom förtryck av kvinnor, religiösa minoriteter och politiskt oppositionella. På senare tid har det rapporterats om allt större inskränkningar och avrättningar på människor med andra politiska åsikter.
Det sa Holger Gustafsson, riksdagsledamot (kd) i utrikesutskottet och utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

- Sverige måste agera kraftfullt mot den oroväckande utvecklingen i Iran. Iran spelar en mycket negativ och destabiliserande roll i hela Mellanöstern genom sitt omfattande statsunderstöd till terrororganisationer regionen över. Särskilt oroande är människorätts-situationen i Iran. Avrättningarna av minderåriga och det svåra förtrycket mot kvinnor, religiöst oliktänkande och nationella minoriteter fortsätter med oförminskad styrka.

- Det internationella samfundet har en skyldighet att försäkra sig om att Iran inte har möjlighet att utveckla atomvapen samtidigt som de fruktansvärda människorättskränkningarna inom landet måste fördömas med största möjliga kraft. Jag kommer noga att följa utvecklingen i Iran, säger Holger Gustafsson.

1 Comments:

Anonymous Nadja Mirghasemi said...

tack för din inlägg. Att någon från min parti reagera som du gör är så hoppgivande. Just vi som talar om mänskliga rättigheter och värdegrunder. Din reation är guldvärd. Nadja Mirghasemi

10:16 em  

Skicka en kommentar

<< Home