tisdag, maj 18, 2010

Nej till tvångsdelad föräldraförsäkring

Familjen är samhällets viktigaste byggsten. Vi kristdemokrater vänder oss emot politiska pekpinnar, allra mest när det gäller familjen. Där ska politiken göra halt. Men nu vet vi att de rödgrönas recept är motsatsen, nämligen mer tvång och kvotering.

Trots att svenska folket säger nej och åter nej till att tvångsdela föräldraförsäkringen vill de rödgröna minska friheten. Det kan finnas tusen och åter tusen skäl som är unika för just det enskilda paret för hur de planerar sin föräldraledighet. Det har inte någon annan med att göra.

I Sverige har vi en i huvudsak bra föräldraförsäkring. Men den är inte fullt så flexibel som den borde vara. Politiker har valt att göra styrande begränsningar för hur den kan användas. Syftet har varit att i möjligaste mån bestämma av vem och hur länge försäkringen ska användas. I praktiken har familjepolitiken förvandlats till arbetsmarknadspolitik. Vi föreslår därför fyra förändringar.

Båda föräldrarna hemma
I dag kan båda föräldrarna vara hemma med sitt nyfödda barn i tio dagar. Vi tycker att föräldrar som vill ska kunna vara hemma längre tid samtidigt. Många föräldrar skulle uppskatta möjligheten att tillsammans under en tid anknyta till barnet. Det ska vara en möjlighet som då självklart också kan utnyttjas när mer akuta behov uppstår, till exempel vid amningsproblem, kolik eller ständiga nattvak.

”Snabbhetspremien bort”Vi vill också att den sjukpenninggrundade inkomsten, SGI:n, skyddas i tre år, oavsett hur man tar ut sin föräldrapenning. Alla som fått barn sitter och räknar, och funderar på hur man ska planera sina föräldrapenningsdagar, där också tidpunkten för eventuella nya syskon tas med i beräkningen. Att bli gravid inom drygt ett år efter första barnet kallas i statliga utredningar och propositioner beskrivande nog för ”snabbhetspremien”. Så ska det inte behöva vara.

Föräldrapenning under hela barndomen
I dag är det också möjligt för föräldrarna att utnyttja föräldrapenningen upp tills barnet är åtta år. Men behovet av föräldrar försvinner inte för att ett barn börjat skolan. Tvärtom, i dag nås vi av allt fler signaler om hur dåligt tonåringar mår. Att vuxna har tid och kraft att tidigt göra något åt situationen är många gånger avgörande. Det är då sparade föräldrapenningsdagar skulle komma till god användning. Föräldraförsäkringen ska därför kunna användas under hela barndomen.

Försäkringens grundnivå ska höjas
Glädjen att bli förälder kan lätt grumlas av oro om man inte har en trygg ekonomi. Det tar allt längre tid för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Det gör också att föräldrarnas ålder vid första barnets födelse har blivit högre. Oavsett när man får sitt första barn måste man kunna räkna med ett rimligt stöd från samhället. Därför vill vi höja grundnivån i föräldraförsäkringen från 180 till 250 kronor per dag.

Kristdemokraterna vill skapa förutsättningar för goda, trygga och avstressade barnfamiljer. Det är en viktig investering inför framtiden. En föräldraförsäkring som är så flexibel som möjligt är ett viktigt instrument för föräldrarna. Politiken ska understödja men inte att styra och ställa. Om jag får tillräckligt många kryss på riksdagsvalsedeln i höst, så kommer jag att fortsätta att arbeta för en föräldraförsäkring som på ett flexiblare sätt anpassas till familjernas önskemål.