måndag, mars 06, 2006

Kristdemokraterna vill satsa på äldre vid vårdcentralerna

Är det inte fantastiskt med vilken precision socialdemokraternas ”satsningar” på äldreomsorgen sammanfaller med valåren? Inför valet 2002 lovade socialdemokraterna 10 000 nya platser i äldreboenden. Resultatet hittills är 13 500 färre!

Alltför ofta kan vi i våra dagstidningar läsa om missförhållanden inom äldrevården. I dag hamnar många äldre i en slags ”vårdkarusell”. Vi kristdemokrater anser att äldre, multisjuka personers särskilda vårdbehov kräver särlösningar inom hälso- och sjukvården. Det behövs mer av geriatrisk kompetens på alla nivåer.

För att åtgärda detta vill Kristdemokraterna bland annat:
- Prioritera geriatrik (kompetens om äldres sjukdomar) vid våra vårdcentraler samt bilda särskilda team för att möta äldres behov av vård.
- Lyfta fram geriatriken som kompetens hos alla sjukvårdande yrkesgrupper
- I större städer inrätta särskilda äldrevårdcentraler
- Inrätta särskilda äldrevårdteam för hembesök vid vård i hemmet

I dag saknar många multisjuka en fungerande kontakt med läkare och distriktssjuksköterskor och söker sig i stället till sjukhusens akutmottagningar, som inte alltid är bäst lämpade att ta hand om sjuka äldre. På vårdcentralerna måste kompetens om åldrandets sjukdomar finnas samlad.