torsdag, mars 09, 2006

Ge äldre kvinnor makt är välja!

Äldre kvinnor utan anhöriga tillhör några av samhällets mest ensamma och utsatta. Många har en mycket besvärlig boendesituation. Ett gott samhälle måste garantetra våra äldre, som till största del är kvinnor, ett boende med valfrihet, trygghet och kvalitet. Dagens isolering och ovärdiga bostadsförhållanden måste brytas.

I dag tvingas många äldre kvinnor bo kvar hemma utan möjlighet att välja ett särskilt boende. Vi kristdemokrater anser att det måste finnas fler boendealternativ, till exempel gemenskapsboende, för att de som vill ska få ett boende med gemenskap och närhet.

Foto: Kristdemokraterna.se