fredag, mars 03, 2006

Maktlystna socialdemokrater

I går läste jag i DN om socialdemokraternas hemliga valstrategi. I detta dokument framkom det bland annat att (s) vill vinna valet genom att förringa Centerpartiet, anklaga Moderaterna för maktfullkomlighet och därtill osynliggöra oss Kristdemokrater. Vi ska tigas ihjäl. Detta har vi märkt av länge. Vi nekas kategoriskt debatt med socialdemokratiska företrädare. Ambitionen tycks vara att med sitt systematiska osynliggörande även få väljare och journalister att tro att vi inte finns.

Jag vill se en saklig debatt där kristdemokrati och socialdemokrati möts. Där man faktiskt kan jämföra politik och se vari de största skillnaderna ligger. Men genom att systematisk vägra att möta oss i diskussion och debatt, förnekas väljarna emellertid den möjligheten och vi riskerar ett farligt demokratiunderskott.

Jag är övertygad om att socialdemokraternas försök att tysta oss kommer att få helt motsatt effekt. Vi kristdemokrater kommer med än större iver att föra ut vår politik eftersom vi vet att Sverige kan bättre! Genom att sänka bensinskatten och arbetsgivaravgiften, avskaffa fastighetsskatten och ge föräldrar större valmöjlighet kan vi få fart på Sverige igen. Socialdemokraterna är rädda för vår politik och jag förstår dem.