onsdag, september 12, 2007

Äntligen vårdnadsbidrag

(publicerad i Mariestads-tidningen 12/9 -07)

Från och med den 1 juli 2008 införs vårdnadsbidraget och föräldrar som vill få mer tid med sina små barn kan äntligen få det! I och med vårdnadsbidraget kan varje familj själva få välja vad som passar dem och deras situation bäst. Tack vare kristdemokraterna förbättras situationen nu för familjer med små barn. Med hjälp av vårdnadsbidraget kan föräldrar välja om de till exempel vill förlänga föräldraledigheten, eller gå ner i arbetstid. Vårdnadsbidraget kan för många vara den pusselbit som behövs för att ge lite mer utrymme under en pressad, men betydelsefull och rolig tid i livet. Det finns all anledning att fira denna valfrihets- och rättvisereform ordentligt!

Värna familjen
Vi Kristdemokrater tror på de små naturliga gemenskapernas betydelse. Människor behöver en nära gemenskap för att utvecklas som personer. Det finns flera viktiga gemenskaper men familjen har den oöverträffat viktigaste rollen för att ge människor de bästa förutsättningarna. Utan fungerande familjer fungerar inte heller samhället. Vi människor är ofullkomliga och det existerar inga perfekta familjer men vi måste alla hjälpas åt att på olika sätt stödja familjerna att kunna fungera så bra som möjligt. Att familjerna får möjlighet att själva forma sin vardag utifrån just sina förutsättningar och behov är helt grundläggande i detta synsätt.

En möjlighet- inte en fälla
Vi vänder oss emot socialdemokraternas med fleras retorik där vårdnadsbidraget utmålas som en kvinnofälla. På vilket sätt det skulle vara en fälla att under ett begränsat antal år stanna hemma med barnen framgår inte. Däremot önskar vi verkligen att pappor kommer ta chansen att tillbringa mer tid med sina barn. Att vi vuxna inte förmått skapa ett jämställt samhälle är dock inget som våra barn, som behöver tid med sina föräldrar, ska få lida för. Alliansregeringen kämpar för att bryta utanförskapet och återupprätta arbetslinjen. Detta innebär att de som kan arbeta också ska arbeta. Detta innebär dock inte att alla människor ska jobba fler timmar, exempelvis är det fullt rimligt att personer under småbarnsåren arbetar lite mindre. Det handlar om att göra rimliga avvägningar och för oss kristdemokrater är det naturligt att prioritera barnen och familjers möjlighet till valfrihet.

Efterlängtat
Vårdnadsbidraget fanns i ett halvår 1994 innan Socialdemokraterna tog bort det igen så fort de kom till makten. Över 70 procent av de berättigade föräldrarna nyttjade vårdnadsbidraget vilket visar på att intresset var mycket stort. Föräldrauppror och namninsamlingar har under lång tid krävt ökad rättvisa för familjer och i flera kommuner har det arrangerats folkomröstningar med positiva resultat. Att föräldrar kräver att få bestämma hur deras barn ska tas om hand och få rimliga ekonomiska förutsättningar för det är helt naturligt. I Skaraborgs län har än så länge Essunga, Falköping, Götene, Skara, Skövde, Töreboda och Vara, enligt en undersökning som SVT:s Aktuellt gjort, sagt att de vill införa vårdnadsbidrag när det blir möjligt. För alla familjer i dessa kommuner kommer detta alltså att kunna bli en verklighet från 1 juli. Vi hoppas nu att också övriga kommuner i Skaraborg följer deras exempel.

Holger Gustafsson Riksdagsledamot Kristdemokraterna Skaraborg
Annika Eclund Distriktsordförande Kristdemokraterna Skaraborg