torsdag, september 20, 2007

Vi har mycket att fira!

(publicerad i Mariestads-tidningen och SLA 20/9)

Ahlin, Green, Björck och Ohlsson ställer frågan vad vi i Alliansen firar. Detta med anledning av det gått ett år sedan svenska folket valde en ny regering. Det finns mycket som är värt att fira och samtidigt är det värt att komma ihåg att det endast gått ett år och om vi fortsätter i den takt som vi startat kommer det finnas många anledningar att fira framöver. Ett år efter att vi tog över regeringsmakten visar en kartläggning som tidningen Riksdag och Departement gjort att 8 av 10 vallöften kan bockas av för att de antingen är genomförda eller påbörjade.

Ger människor en chans till arbete
Allians för Sverige gick till val på att bryta utanförskapet och ge människor en chans att arbeta och få mer makt över sina liv. På området jobb och företagande är det allra mesta genomfört. Exempelvis har det införts ett jobbskatteavdrag för dem som arbetar, nystartsjobb och instegsjobb som är anställningar som har införts för att ge ett extra stöd till dem som står lite längre ifrån arbetsmarknaden. Unga gynnas speciellt av den halverade arbetsgivaravgiften när någon mellan 19 och 24 år anställs. Dessutom har en rad åtgärder påbörjats och genomförts när det gäller förenklingar för småföretag och vi har också satsat speciellt på att förbättra tillgången till kapital för kvinnor som vill starta eget. Vi är övertygade om att det finns otroligt mycket potential i det.

Satsning på äldre

Vi kristdemokrater är naturligtvis också oerhört stolta över bland annat de satsningar som görs för våra äldre. Ingen ska behöva vara orolig över att åldras utan kunna känna trygghet i att de kommer att få det stöd de behöver. Regeringen har bland annat satsat på ett investeringsstöd som kan användas för att bygga fler äldreomsorgsplatser ute i kommunerna. Dessutom har kommunerna kunnat söka pengar för olika former av kvalitetssatsningar i äldreomsorgen.

Vårdnadsbidraget till barnfamiljer

Att Sveriges familjer nu får möjlighet att bestämma mer över sin vardag genom att det blir möjligt för kommunerna att införa ett vårdnadsbidrag från 1 juli 2008 är ju också något som det finns all anledning att fira. Jag vet i alla fall att många småbarnsfamiljer firat detta sedan nyheten kom att det som vi kristdemokrater kämpat för så länge äntligen blir verklighet.

Reformerna fortsätter

Fortfarande finns det naturligtvis mycket kvar att göra. Det handlar exempelvis om att fortsätta satsningarna på dem som står långt ifrån arbetsmarknaden som de som är sjukskrivna och inte får den rehabilitering de självklart har rätt till, det handlar om psykiatrin, införandet av en värdighetsgaranti i äldreomsorgen, fortsatta satsningar på klimatet och en hel del annat. Men att vi kan bocka av 8 av 10 vallöften redan efter ett år gör att vi kan vara förvissade om att regeringen kommer att fortsätta arbetet med att genomföra vallöfte efter vallöfte också framöver.

Viktigast av allt

Ni glömmer det allra viktigaste som hände för ett år sedan, att svenska folket valde bort den gamla och trötta socialdemokratiska regeringen. En trött regering med allt fokus på en statsminister för länge sedan tappat lusten och visionerna inför framtiden. Svenska folket valde bl.a. bort en situation där unga människor mellan 20-30 år skickades in i förtidspension för att rätta till arbetslöshetsstatistiken. En politik som exkluderade och skapade utanförskap för vanliga människor, de flesta inom LO-kollektivet.