onsdag, oktober 10, 2007

Samverkan för ökad fisketurism i Vänern och Vättern

Pressmeddelande
10 oktober 2007

– Skaraborgsområdet är landets största och viktigaste område för insjöfiske. Området mellan Vänern och Vättern är ett naturligt centrum för såväl yrkesmässigt insjöfiske som sport- och fritidsfiske. Det behövs riktlinjer om samverkan mellan kommuner, fiskeriverket och det oftast småskaliga näringslivet som skapar förutsättningar för ökad såväl svensk som internationell fisketurism. Det säger Holger Gustafsson med anledning av att han lämnat in en motion till riksdagen i ämnet.


– Det ökade fritidsfisket och dess konsekvenser gör det nödvändigt att skapa bättre kunskap om fiske och vattenbruk. Det bör ske genom utbildnings- och informationsaktiviteter med anknytning till vatten, fiske, redskap och regleringar. De unika områdena kring Vänern och Vättern, med sjöarnas rena vatten och rika tillgång på fina fiskarter, skulle tillsammans med en svensk satsning på internationell marknadsföring, ha goda förutsättningar att utvecklas till ett betydande turismområde baserat på svenskt insjöfiske. För detta krävs en gemensam nationell och regional samverkan, fortsätter Holger Gustafsson.

- För att utveckla Väner- och Vätterområdet är det nödvändigt att länsstyrelsen intar en samordnande roll mellan kommuner, yrkesfiskare, sportfiskeföreningar och båtägarföreningar för att åstadkomma en satsning inom ramen för EU:s landsbygdsutveckling, med utbyggnad av anläggningar för fiskets utveckling, fortsätter Holger Gustafsson.

- Vänern och Vättern har nu en god tillgång på fisk och goda miljömässiga förutsättningar att ta emot en ökad fisketurism. Det som måste tillkomma är de anläggningsramper för i- och upptagning av båtar som används av de som fiskar enstaka dagar och sedan byter till annan plats för att där pröva fiskelyckan samt andra serviceanläggningar där fisken kan tas om hand under acceptabla sanitära förhållanden, avslutar Holger Gustafsson.