tisdag, oktober 20, 2009

Företagares uppsåt måste spela roll

- Den som lämnar felaktiga uppgifter i sin deklaration kan bli skyldig att betala skattetillägg. Många småföretagare som har ärliga uppsåt kan göra fel på grund av krångliga regler. Reglerna om skattetillägg måste ändras och bli mer rimliga genom att ta hänsyn till uppsåtet. Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna som tillsammans med Mikael Oscarsson (KD) lämnat in en motion i ärendet till riksdagen.

- Det bör införas så kallade subjektiva rekvisit, vilket innebär att felaktigt inlämnade uppgifter ska ha lämnats in med uppsåt eller oaktsamhet för att skattetillägg ska bli aktuellt. I de nuvarande reglerna saknas det tak för skattetilläggen som därför kan bli hur höga som helst. Nivåerna på skattetilläggen måste begränsas så att de är proportionerliga, avslutar Holger Gustafsson.

Läs motionen här.