tisdag, oktober 27, 2009

Skärpning Turkiet

- I ett land som snart kan bli EU-medlem pågår en känslig konflikt som helt tystas i svensk media. Turkiet har inlett en process om att överta ett 1600-årigt kloster från assyrierna, ursprungsbefolkningen. De tre närmaste byarna har väckt åtal mot klostret, tillsammans med de starkaste klanerna som styr området. Den juridiska processen är igång, ytterligare rättegångar är planerade framöver för att avgöra rätten till markområdet.

Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot (KD) i utrikesutskottet, och utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna.


- Mor Gabriels kloster är 1600 år gammalt och ett av kristenhetens äldsta kloster. Det fungerar idag som ett undervisningscenter i kristendom och det assyriska folkets historia. Det är också ett hem för ett trettiotal fattiga assyriska barn, för ärkebiskopen samt flera munkar och nunnor. Mor Gabriels kloster är religiöst centrum för de hundratusentals assyrier, syrianer och kaldéer. Redan 1997 hade den turkiska staten bestämt att sig för att stänga Mor Gabriel, men lyckades inte efter massiva protester.

- För Turkiets ställning som kandidatland i EU är det av yttersta vikt att landet har ett fullgott minoritetsskydd i enlighet med Köpenhamnskriterierna. Reformarbetet går långsamt och det behövs konkreta reformer bland annat av rättsväsendets funktion och dess oberoende, lagstiftning samt konstitutionella frågor. Om Turkiets process för medlemskap i EU ska flytta fram sina positioner måste landets minoriteter tas på allvar och skyddas. Kraven på mänskliga rättigheter måste innebära att landets minoriteter inte känner sig förföljda, diskriminerade och trakasserade. Turkiska staten måste skydda sina minoriteter. Staten är ansvarig för säkerheten och tryggheten för de syrianer som bor kvar i landet. Syrianernas mänskliga fri- och rättigheter samt religionsfrihet ska vara ett avgörande krav för ett framtida EU-medlemskap. Många syrianer som har emigrerat från Turkiet har fått egendom konfiskerad av staten. Att man nu vill lägga beslag på klostrets mark är sista spiken i kistan för syrianer i området. Detta visar att man vill tömma området på sin ursprungsbefolkning. Jag kommer att följa denna rättsprocess, avslutar Holger Gustafsson.