onsdag, november 04, 2009

Bra att Västsahara-konflikten uppmärksammas

– Jag är glad över att årets pristagare av regeringens MR-pris - Per Anger priset, för främjande av humanistiska och demokratifrämjande insatser, går till människorättsaktivisten Brahim Dahane från Västsahara. Detta sätter förtjänstfullt ljuset på en av världens många bortglömda konflikter.

Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot (KD) i utrikesutskottet och utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna.


– På FN:s lista över 16 ännu inte avkoloniserade territorier står Västsahara kvar som det största och enda i Afrika. Sverige har under många år aktivt stött FN:s arbete med minröjning, civilpoliser, humanitära insatser i flyktingläger och politiskt för att förverkliga fredsplanen. Sverige har också satt ner foten mot situationen i Västsahara när EU i maj 2006 skulle förlänga sitt fiskeriavtal med Marocko. Sverige var då ensam medlemsstat att i EU:s jordbruks- och fiskeråd röstade nej till förslaget om fiskeavtal mellan EU och Marocko. Sverige gjorde bedömningen att avtalet hade brister i folkrättsligt hänseende och att sahariska fiskevatten inte borde ingå i avtalet. Den dåvarande kristdemokratiska ledamoten av Europaparlamentet, Anders Wijkman, skrev i sitt ändringsförslag, då fiskeavtalet behandlades i Europaparlamentet, att: "Marockos ockupation av Västsahara har inte accepterats av någon stat och strider mot de beslut som fattats av Internationella domstolen, FN och Afrikanska unionen. Marocko har ingen rätt att ingå avtal för Västsaharas räkning och därför bör inte fiske utanför Västsaharas kust ingå i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko."

– Det är beklagligt att Brahim Dahane inte kan komma till prisutdelningen, då han i dagsläget sitter fängslad. Brahim Dahane har under flera år arbetat med fredliga medel för att ha hävdat sahariernas rätt till ett självständigt Västsahara och varit aktiv i kampen för mänskliga rättigheter och har grundat en människorättsorganisation. Han har under flera år suttit fängslad och torterats men har ändå inte gett upp sin kamp om ett fritt Västsahara. Det är beundransvärt, avslutar Holger Gustafsson.