tisdag, januari 31, 2006

Avskaffa fastighetsskatten


Fastighetsskatten bara ökar och ökar. I Skaraborg höjs taxeringsvärdena med i genomsnitt 17 procent nästa år. I vissa delar av Västra Götaland ökar taxeringsvärdena med över 40 procent! Detta medför dramatiska ökningar av fastighetsskatten som för många människor kommer att gräva ett stort hål i plånboken. Detta gäller inte minst för många äldre människor som har betalat av lånen på sina hus för att få en trygg ålderdom. Som tack drabbas de istället av kraftigt höjd fastighetsskatt och förmögenhetsskatt. Det kan inte vara rimligt att de ekonomiskt känsliga ska behöva flytta på ålderns höst pga. av det höga skattetrycket.

Kristdemokraterna är det enda riksdagsparti som omedelbart vill avskaffa den statliga fastighetsskatten. Vi vill istället att kommunerna ska få rätt att ta ut en låg kommunal avgift på max 2 800 kronor per år. De kommunala pengarna måste användas till räddningstjänst, fysisk planering och gatuunderhåll. På så vis skapas en koppling mellan avgiften och den nytta fastighetsägarna får tillbaka.

Vi kristdemokrater kan inte acceptera att socialdemokraternas skatter tvingar man ur huse. Fastighetsskatten måste avskaffas och det omedelbart!