torsdag, oktober 26, 2006

Lögner om Alliansens politik

I skaraborgstidningarna skriver socialdemokraterna insändare som innehåller rena lögner om Alliansens politik. Dessa lögner får inte stå oemotsagda.

Allians för Sverige gick till val på en gemensam politik. Det är också denna politik som svenska folket har gett oss förtroende att genomföra. Vår politik syftar till att minska det svenska utanförskapet. Att helt enkelt ge fler människor ett riktigt jobb att gå till.

I insändare ljuger (s) om att Alliansen kommer att sänka a-kassan till 75 procent de första 100 dagarna och därefter 65 procent. Det är inte sant. Ersättningen kommer även fortsättningsvis vara 80 procent under de 200 första arbetsdagarna, därefter sänks nivån till 70 procent. Därefter inför vi en jobb- och utvecklingsgaranti. För människor med försörjningsansvar påbörjas jobb- och utvecklingsgarantin först efter 450 arbetsdagar.

(S) ljuger om att Alliansen sänker ersättningsnivån i sjukersättningen. Det gör vi inte. Ersättningsnivån ligger kvar på 80 procent, precis som idag.

(S) ljuger vidare om att Alliansen har förslag om att införa en andra karensdag. Inte heller det är sant.

(S) ljuger också om att Alliansen kommer att sänka ersättningsnivån i förtidspensionen. Det är inte sant. Ersättningsnivån kommer att ligga kvar på 64 procent som idag.

Jag har full förståelse för att socialdemokraterna är besvikna över valresultatet och att de inte gillar Alliansens politik. Men låt oss föra en anständig debatt över det som faktiskt är Alliansens politik och inte rena lögner som socialdemokraterna hittar på i sina skrivarstugor.

måndag, oktober 23, 2006

Artikeltips

Tillsammans med mina Alliansvänner i Skaraborg har jag idag en artikel publicerad i Mariestads-Tidningen. Artikeln kan du läsa här.

tisdag, oktober 17, 2006

En ny budget

Igår presenterade den nya Alliansregeringen sin första budget. Glädjande var att många av Kristdemiokraternas viktigaste frågor finns med som konkreta förslag.

Alltför länge har de som betalat världens högsta skatter också fått stå ut med världens längsta vårdköer. På kristdemokratiskt initiativ kommer nu därför 250 miljoner kronor att tillföras vårdgarantin för att korta vårdköerna.

De äldre som under det socialdemokratiska styret tvingats bo kvar hemma för att inget alternativt boende funnits, får nästa år uppleva en satsning på äldreomsorgen om 1,9 miljarder kronor.

En lindring av fastighetsskatten genomförs i väntan på att skatten ska avvecklas helt, och därefter ersättas med en låg kommunal avgift.

onsdag, oktober 11, 2006

Starkt kristdemokratiskt inflytande

Sverige har fått en ny regering. Som kristdemokrat är jag mycket stolt och glad över det inflytande vi nu får på regeringspolitiken.

Precis som i valrörelsen ligger fokus i Alliansens regeringsförklaring på jobbskapande. Detta är inte minst värdefullt för de ca 9 000 som är direkt arbetslösa eller i åtgärder i Skaraborg. Det ligger ett värde i att fler ges möjlighet att försörja sig själva och känna stoltheten i det. När fler kommer i arbete, ger det samtidigt mer att dela på.

En värdighetsgaranti inom äldreomsorgen var något vi kristdemokrater kämpade för under valrörelsen. Nu finns den med i regeringsförklaringen. Värdighetsgarantin kommer att innehålla ett antal enkla och konkreta krav som gör klart för de äldre, deras anhöriga och personalen vad som ska gälla. Det handlar till exempel om att äldre ska få komma ut i friska luften och få en grundläggande personlig omsorg.

Ett kommunalt vårdnadsbidrag för småbarnsföräldrar finns nu också med i Alliansens regeringspolitik. Äntligen öppnas det upp för alla de kommuner som vill införa ett vårdnadsbidrag, för att öka föräldrars möjlighet att välja mer tid med barnen och på så sätt ytterligare öka valfriheten.

tisdag, oktober 10, 2006

Jag tar steget in i Finansutskottet

Idag har riksdagen valt utskottsplacering. De utrikespolitiska frågorna ligger mig varmt om hjärtat och förblir min huvuduppgift i riksdagen, men det är med stor tillfredställelse jag idag också tar steget in i Finansutskottet.

Mina nya utskottsplaceringar täcker både en internationell överblick för svenskt intresse i Utrikesutskottet och samtidigt möjligheten att arbeta med hela den svenska inrikespolitiken, ur ett ekonomiskt perspektiv i Finansutskottet. Finansutskottet ger goda förutsättningar att företräda viktiga intressen för Skaraborg, genom att bl.a. påverka statsbudgetens resurstilldelning.

fredag, oktober 06, 2006

En ny regering

Jag är oerhört glad över att den kristdemokratiska politiken fått ett så starkt genomslag i den regeringsförklaring som statsminister Fredrik Reinfeldt läste upp idag.

Regeringsförklaringen innehåller en ny syn på samhället och på oss alla som medmänniskor. Nu är det inte längre staten och politikerna som sätts i fokus. Istället lyfter den nya regeringen fram vikten av ett starkt civilt samhälle där föreningsliv, idrottsrörelser, kyrkor, samfund och ideella organisationer får spela en betydande roll. Samtidigt betonas vårt ansvar för varandra bland annat genom löftet att utreda möjligheten att införa en civilkuragelag.

Kristdemokraternas familjepolitik har fått ett stort genomslag. Nu blir det valfrihet i barnomsorgen genom en barnomsorgspeng samtidigt som de föräldrar som vill vara hemma en längre tid med sina barn får möjlighet till det genom att kommunerna får rätt att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag.

tisdag, oktober 03, 2006

Ett nytt riksmöte

Idag börjar det nya riksdagsåret i samband med att kungen öppnar riksmötet. Det är en festlig och högtidlig dag. Jag ser verkligen fram emot en ny mandatperiod och känner stor stolthet och ödmjukhet inför att representera Skaraborgarna.