fredag, augusti 31, 2007

Välkommen satsning på infrastrukturen

Pressmeddelande
Lidköping 31 augusti 2007

Välkommen satsning på infrastrukturen

- Äntligen sker nu den storsatsningen på infrastrukturen som Kristdemokraterna under åren i opposition kämpat för. Alliansen har samlats kring en miljardsatsning, som kommer att kunna lyfta de svenska vägarna och järnvägarna till en anständig nivå. Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Skaraborg.

- För Kristdemokraterna är detta särskilt glädjande efter alla de år vi tvingats bevittna socialdemokraternas misskötsel av i synnerhet vägnätet. Nu ser vi skillnaden med en alliansregering där Kristdemokraternas kamp för ett fungerande vägnät har gjort skillnad. Nu förbättras möjligheterna till boende och företagande i hela landet.

- Socialdemokraternas otillräckliga anslag i statsbudgetarna har gjort att Vägverket och Banverket fått mycket litet utrymme för den egentliga verksamheten. Drift- och underhåll har blivit eftersatt och investeringar har skjutits på framtiden. Bidragen till de enskilda vägarna har krympt. Alliansen skapar nu utrymme för insatser som kommer att göra en märkbar skillnad för hushåll och företag i hela landet.

- Jag förutsätter nu att detta kommer att detta kommer att komma en utbyggnad av E20 i Skaraborg till del. E 20 är en av Sveriges viktigaste vägförbindelser. Kring E 20 finns många företag som är beroende av snabba kommunikationer för sin utveckling. E 20 tillhör en av de mest olycksdrabbade Europavägarna i hela Sverige. En snabb utbyggnad av E 20 genom Skaraborg är därför av stor vikt också för att främja trafiksäkerheten.

torsdag, augusti 30, 2007

Nu avskaffas fastighetsskatten

(publicerad i Mariestads-tidningen 29/8 -07, Nya Lidköpings-tidningen 29/8, Skaraborgs Läns Allehanda 30/8, Lidköpingsnytt.nu 29/8, Västgöta-tidningar 29/8)

Den orättfärdiga statliga fastighetsskatten är på väg att försvinna. Helt naturligt förs nu en viktig debatt om hur finansieringen av ska gå till. Synpunkter har nu inkommit från Villaägarna, Skatteverket och många andra på de förslag som finns. Alla dessa synpunkter ska nu beaktas men vi kommare att se att det vi kristdemokrater och de andra allianspartierna gick till val på nu håller på att infrias.

För oss skaraborgare kommer det nu att bli enklare planera ekonomin. På en del orter där fastighetsskatten har höjts kommer dess avskaffande också att märkas direkt i plånboken. Det kan vara bra att påminna sig om varför fastighetsskatten tilldrar sig så mycket ilska. Skatten är både nyckfull och orättvis, den breda uppslutningen kring skattens avskaffande beror på att människor upplever det orimligt att betala skatt på en inkomst de inte har.

Vi kristdemokrater tycker att skatter är viktiga. De behövs för de gemensamma angelägenheterna. Dock finns det ett stort egenvärde i sig att avskaffa orättvisa och orimliga skatter. Vi vill föra en ansvarsfull ekonomisk politik och det kräver att en skattereform av den här storleken finansieras. Valet står därför mellan att behålla det gamla systemet med en skatt som steg när grannen sålde sitt hus, och ett system där du betalar mindre - och vet hur mycket - så länge du bor i ditt hus, och lite mer när du säljer. Det tycker vi är betydligt mer rimligt.

måndag, augusti 27, 2007

Välkommen förändring av biståndspolitiken

Pressmeddelande
Stockholm 27 augusti 2007

Välkommen förändring av biståndspolitiken

- Det är glädjande att Alliansen idag presenterat en landfokusering inom biståndet som syftar till ökad effektivitet och därmed ett förstärkt arbete för fattigdomsbekämpning i kvarvarande länder. Kristdemokraterna har efterfrågat denna landfokusering i flera år, i bl.a. motioner till riksdagen, då vi önskat se en effektivisering av svenskt bistånd och en tydligare arbetsfördelning mellan givare.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i utrikesutskottet och styrelseledamot i Sidas styrelse, i en kommentar till dagens offentliggörande av Alliansens nya biståndspolitik.

- Jag är glad över att vi enats om en tydlig inriktning på Afrika. Det är av yttersta vikt att denna kontinent utvecklas inom områdena demokrati och mänskliga rättigheter. Då biståndet skall vara främst fattigdomsbekämpande är det naturligt att Afrika prioriteras då det är här de flesta av världens kvarvarande låginkomstländer finns, fortsätter Gustafsson.

- Länder med demokratiunderskott som Kina och Vietnam fasas ut men detta kommer att ske via ett selektivt samarbete med fokus på aktörssamverkan med inriktning på demokrati och mänskliga rättigheter och miljö. Sveriges ambition är dock att ta vara på och utveckla relationer med länder där vi fasar ut. Dialogen med enskilda organisationer om hur utfasningen ska ske i de länder man är engagerad i är högprioriterad då det är av största vikt att erfarenheter, resultat och etablerade nätverk på bästa sätt kan tas tillvaratas, avslutar Gustafsson.


För mer information:

Holger Gustafsson
Tel. 08-786 43 09
mobil 070-345 93 45

Hemsida:
www.kristdemokraterna.se

Bildbank:
www.bildbank.kristdemokraterna.se