fredag, juli 28, 2006

Människovärdet i centrum

Kristdemokraterna har och kommer alltid att kämpa för alla människors rätt till en värdig äldreomsorg. Kristdemokraterna sätter människovärdet i centrum. Vi kräver därför att alla kommuner ska införa en värdighetsgaranti som ger besked om vad du kan kräva av äldreomsorgen. Exempelvis att det ska finnas eget rum för alla som så önskar, att det ska finnas tillräckligt med personal för att hjälpa till med mat och dryck, att varje boende känner sig ompysslad, observerad och personligt tilltalad och att ingen behöver dö i ensamhet.

De anhöriga utför ett fantastiskt arbete men många gånger får de inte den uppskattning och respekt som de förtjänar. Kristdemokraterna vill att de anhöriga ska få stöd i form av rådgivning, avlastning och nödvändiga hjälpmedel i hemmet.Den socialdemokratiska regeringen har haft makten i 12 år. Trots det är situationen för många anhörigvårdare näst intill ohållbar. Ingen ska tro att regeringen ändrar politik, trots alla löften så här i valtider.

torsdag, juli 27, 2006

Ge makt till familjen!

Kristdemokraterna anser att barnen och deras behov ska vara utgångspunkten för familjepolitiken. Vi vill därför ge makten till familjerna att själva välja vilken barnomsorgsform de vill ha.

Familjer ser olika ut och ska därför kunna välja vad som passar de egna förhållandena bäst. Ändå är socialdemokraterna motståndare till varje form av ökad valfrihet i barnomsorgen. De värnar hårdnackat den lag som förbjuder kommunala vårdnadsbidrag. Starka krafter inom socialdemokratin vill gå längre och styra enskilda familjer ännu hårdare – inte ens fördelningen av föräldraledigheten ska föräldrarna få avgöra själva.

Socialdemokraternas alltmer kommunistiska samarbetsparti, vänsterpartiet, har på sitt politiska program att tvångsdela föräldraledigheten. Socialdemokratin och den övriga vänstern fortsätter på detta sätt att osynliggöra alla föräldrar som önskar mer tid med sina barn.

Kristdemokraternas förslag om "barndagar" är ett sätt att skapa möjlighet för föräldrar att ägna mer tid åt hem och barn. Barndagar kan enklast beskrivas som ett flexibelt vårdnadsbidrag. Enligt Kristdemokraternas förslag ska föräldrarna få 300 barndagar för varje barn som fyllt ett år. Barndagarna ska ta vid efter det att dagarna i föräldraförsäkringen är förbrukade. Varje barndag är värd 200 kronor men de ska kunna tas ut väldigt flexibelt, från en åttondels till fyra barndagsbelopp per veckodag. Föräldrarna ska själva kunna välja om de vill vara hemma längre med låg ersättning eller en kortare tid med hög ersättning. Barndagarna kan också användas för att göra det ekonomiskt möjligt med deltidsarbete.

Enligt vårt förslag ska föräldrarna erbjudas kommunala vårdnadsbidrag efter det att barndagarna är slut.Det måste bli ett slut på det förmynderi som kännetecknar svensk familjepolitik. Kristdemokraterna vill ge makten över barnomsorgen till familjen.

onsdag, juli 26, 2006

Orimligt bensinpris

Lagom till semestern når bensinpriset oanade höjder. Sommarmånaderna är en period då många av oss flitigt använder bilen för att åka och bada, besöka en sevärdhet eller hälsa på släkt och vänner.

Ett högt bensinpris drabbar särskilt pensionärer som redan idag halkat efter i den ekonomiska utvecklingen. Många gamla lever på marginalen och riskerar att bli mycket isolerade om de inte kan använda sin bil på grund av att de inte har råd att tanka.

Vi som lever på landsbygden och måste använda bil, får se tusenlappar av den skattade lönen passera genom fingrarna till bensinkontot, finansminister Pär Nuders skattekonto.

Han och den svenska staten är vinnare när oljepriserna skenar för varje orolighet som inträffar runtom i världen. För varje öre som bensinpriset höjs så följer också momsen med och bidrar till den horribla prisutvecklingen. En sådan prisutveckling skulle inte tillåtas för något annat nyttoändamål. Kristdemokraterna det enda parti som har en lösning.

Kristdemokraterna vill halvera momsen på drivmedel. En liter bensin som idag i Skaraborg kostar 12:90 kronor litern kostar med vårt förslag 11:34 kronor. Fortfarande ett högt pris att betala men ändå en minskning som gör skillnad i plånboken.

tisdag, juli 25, 2006

Sossarna har gjort sitt

Socialdemokraterna har under många år profilerat sig som ett arbetarparti som sätter kampen mot arbetslöshet främst. Trots detta har de inte lyckats att få fler människor i arbete.Dagens ungdomar är mer välutbildade än tidigare. Ändå får de inga jobb.

I dag är ungdomar i genomsnitt 28 år när de får sitt första fasta jobb. För tre år sedan var de 25 år. Detta innebär inte bara konsekvenser för yrkeslivet utan också för familjelivet. Vi vet att många väntar med att flytta hemifrån och bilda familj tills man får ett fast jobb. Medelåldern för förstföderskor ökar och det föds för få barn i Sverige.

För att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden vill Kristdemokraterna bland annat införa nystartsjobb. Företag som anställer ungdomar som har varit arbetslösa mer än ett halvår ska befrias från arbetsgivaravgiften. Vi vill också satsa mer på praktisk kunskap i gymnasieskolan. Vi vill införa tydliga yrkesinriktade utbildningar och ett lärlingsprogram. Dessutom vill vi efter finländsk modell skapa en yrkeshögskola.

Den socialdemokratiska regeringen har haft makten i 12 år. Trots det står allt för många människor utan arbete. Men så här i valtider blir jag inte förvånad om socialdemokraterna lovar ännu en storsatsning på arbetslösheten. Men ingen ska tro att regeringen ändrar politik. Varför ska alla viktiga satsningar dröja till nästa mandatperiod när de haft all tid i världen att omsätta sin politik i praktisk handling? Sverige behöver en politik för arbete – inte en politik för arbetslöshet. Den socialdemokratiska regeringen har gjort sitt.

måndag, juli 24, 2006

Intervju med mig i Lidköpingsnytt

Lidköpingsnytt har gjort en lång intervju med mig. Artikeln hittar du här.