tisdag, mars 30, 2010

Samarbete för ett bättre Skaraborg

"Vi i Alliansen i Skaraborg upplever tre frågor som särskilt viktiga för Sverige och Skaraborgs framtid: jobben, statsfinanserna, och välfärden."

Läs hela debattartikeln.

torsdag, mars 25, 2010

Holger Gustafsson (KD) till Bangkok för att diskutera biståndspolitik

- Jag ser fram emot tillfället att få diskutera och påverka. Jag kommer att arbeta i en kommitté om parlamentarikers roll i utvecklingen av SYD-SYD samarbete och triangulärt samarbete med inriktning att påskynda genomförandet av Milleniummålen. Vikten av detta kan inte nog betonas, säger Holger Gustafsson, utrikespolitisk talesperson (KD).

Interparlamentariska unionen, IPU, samlas i Bangkok den 27 mars 1 april. På dagordningen står frågor om demokrati och god samhällsstyrning, organiserad brottslighet, bistånd och ungdomars deltagande i den demokratiska processen.

I den svenska riksdagsdelegationen, som leds av andra vice talman Birgitta Sellén (c), ingår även Inger René (m), Krister Örnfjäder (s), Birgitta Eriksson (s), Ulf Nilsson (fp), Kent Härstedt (s) och Ulrika Karlsson (m).

IPU, som bildades år 1889, har i dag 153 nationella parlament som medlemmar. IPU arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och global utveckling. Sedan 2002 har IPU observatörsstatus i FN.

måndag, mars 22, 2010

Kristdemokraterna släpper jordbruksrapport

Vi vill att EU skall fortsätta med en gemensam jordbrukspolitik som ger växtkraft i hela Sverige och Europa. De liberala attackerna mot jordbruket bör avfärdas.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot och talesperson i Europapolitiska frågor, med anledning av att Kristdemokraterna idag presenterar rapporten: Framtidens jordbruk.


- Nästa en miljard människor hungrar. Ändrade matvanor med mer kött medför en ökad efterfrågan på jordbruksmark för foder. Jordbruksproduktionen måste samtidigt anpassas till förändringar i klimatet, ett hållbart utnyttjande av resurserna mark och vatten samt en bibehållen biologisk mångfald. Klimatförändringen riskerar att leda till minskade skördar i länderna närmare ekvatorn. De tempererade länderna, däribland EU-länderna, kommer att spela en större roll för livsmedelsproduktionen.

- Samhället måste vara berett att betala för de samhällstjänster som bara lantbruket kan leverera. Vi vill ha en levande landsbygd och den biologiska mångfald som följer med kulturlandskapet. Allt fler efterfrågar idag mer närproducerad mat. Då kan vi inte försämra möjligheterna till livsmedelsproduktion i Sverige.

- Vi anser att EU även fortsättningsvis skall ha en gemensam jordbrukspolitik. En nationalisering av jordbrukspolitiken skulle sannolikt innebära ökade subventioner och regleringar, det vill säga minskat utrymme för normala marknadsmekanismer. Mindre länder, däribland Sverige, skulle missgynnas.

Rapporten har tagits fram av riksdagsledamöterna Holger Gustafsson Skaraborg, Irene Oskarsson Jönköping, Otto von Arnold Skåne och Lars Gustafsson Halland.

Rapporten finns att ladda ner här: http://www.kristdemokraterna.se/Rapporter/Jordbruk2010

fredag, mars 12, 2010

Kristdemokraterna erkänner folkmordet 1915

- Sverige har av tradition och under bred partipolitisk enighet ansett att man inte genom riksdagsbeslut ska fastställa vad som är att betrakta som folkmord utan låta den frågan avgöras genom en folkrättslig process i internationell domstol. Denna princip har socialdemokraterna och alliansen varit enig om. Kristdemokraterna har under denna mandatperiod gjort en överenskommelse om att vidmakthålla den linjen. Samtidigt är vår uppfattning att de påtvingade förflyttningar och massakrer mot armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker som ägde rum 1915 och tiden därefter är att betrakta som ett folkmord.

De säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot (kd) med anledning av voteringen om erkännande av folkmord idag.


- Kristdemokraternas partistyrelse har i ett ställningstagande uttalat att partiet anser att Sverige ska erkänna övergreppen 1915 på armenier, assyrier/syrianer//kaldéer och pontiska greker som ett folkmord. Givet det faktum att allt fler partier i riksdagen intagit samma hållning som kristdemokraterna i just det här specifika fallet, blev utgången av voteringen idag ett erkännande i kammaren. Vi i Kristdemokraterna tycker att detta skedde med för liten marginal, vi hade hoppats på en bredare majoritet i framtiden istället, avslutar Holger Gustafsson.

torsdag, mars 04, 2010

Internetfriheten hotas även i Europa

"I dag är det få som inte erkänner Vitryssland vara Europas sista diktatur, samtidigt som många beslutsfattare i Europa verkar ha vant sig vid den situationen och slutat prioritera Vitryssland på sin politiska agenda.
Ett av de senaste inslagen i regimens försök att begränsa informationstillgången och regimmotståndarnas möjligheter att nå ut, är en lag som avser att sätta stopp för friheten på internet för landets medborgare."


Läs hela artikeln skriven tillsammans med Adina Trunk och Annelie Enochson i Dagen.

Billigare hushållstjänster en succé för alla

Den ökning av nya tjänster vi sett och fortsätter se inom hemservicesektorn kan inte beskrivas som annat än en succé för alla parter. Nya siffror från branschorganisationen Almega visar att över 11 000 personer är sysselsatta inom hemservicesektorn. 150 000 personer har utnyttjat skattereduktionen sedan fakturamodellen infördes den 1 juli 2009. Allt tyder också på att skatteavdraget blivit en vinst för staten. Detta för att hemservicesektorn ger nya skatteintäkter men också minskade kostnader för till exempel a-kassa, socialbidrag och studiebidrag.

Under den gamla regeringen
Under Socialdemokraternas tid var kostnaden för hushållstjänster så pass höga att nästan inga hushåll var beredda att betala priset annat än svart. Detta har nu ändrats radikalt. Men trots succén för alla parter meddelade oppositionen den 3:e mars att vi inte får behålla skattereduktionen om de når makten. De rödgröna menar att hushållsnära tjänster skapat undermåliga ”pigjobb” och förstärkt klassklyftorna. De hävdar att avdraget är dyrt. Men argumenten håller definitivt inte.

Varför är städning, barnpassning eller trädgårdsarbete undermåliga jobb? Jag tycker att detta andas förakt för det som är människor vardag och för alla entreprenörer inom dessa branscher. Det behövs mer service och flexibilitet för att människor ska få ihop sin vardag – inte färre. Jag frågar mig också hur fler i arbete kan bidra till att förstärka klassklyftorna? Det visar sig att tre av fyra som anställts i hemservicesektorn de senaste sex månaderna tidigare var arbetslösa.

Olyckligt med rödgröna vid makten
Det vore extremt olyckligt om de rödgröna skulle få möjlighet att ta bort skattereduktionen för hushållstjänster. I Almegas undersökning bedöms att företagens omsättning skulle minska med ca 50 procent och att över hälften av de anställda skulle förlora jobbet. Det skulle innebära över 5000-7000 förlorande arbetstillfällen. Jobb som nu blivit vita skulle bli svarta igen.
Mot ett sådant obegåvat scenario står Kristdemokraterna och Alliansregeringen som vill fortsätta förbättra medborgarnas service företagsklimatet för att få fler i arbete. Fler växande företag är grunden för ett gott samhälle som ger ökade resurser till god vård, omsorg och skolundervisning. Det ska bli mer lönsamt att anställa och att driva företag. De rödgröna gör tvärtom. Detta är en viktig politisk fråga för äldre och dubbelarbetande småbarnsföräldrar som jag vill att vi ska få behålla.