fredag, april 28, 2006

Garantera säkerheten för falköpingsborna i Iran

Två Falköpingsbor sitter fängslade i Iran sedan ett par månader tillbaka. De båda männen arbetar med betonggolv i industrin och var i landet ijobbsyfte. Under arbetets gång skall de ha fotograferat på otillåtetområde. De anklagas nu för spioneri, ett allvarligt brott i Iran.

Enligt åtalet skall männen ha fotograferat militära installationer på önQuesm i Persiska viken. Enligt den iranska nyhetsbyrån ISNA, skall deockså ha erkänt att de fotograferat på förbjudet område.Lördagen den 22 april hölls så en rättegång mot de båda männen av ensärskilt inrättad revolutionsdomstol. Domen väntas inom ett par veckor.Vid en fällande dom riskerar de båda männen dödsstraff.

Iran lever idag inte upp till kravet på en rättsstat och dess rättsväsendekontrolleras till stor del av konservativa religiösa krafter. Denrevolutionsdomstol som de båda männen ställdes till rätta inför dömer ifall som handhar brott mot den nationella säkerheten i Iran. Många fruktar nu att de båda männen från Falköping skall dömas till döden. Vilka åtgärder avser utrikesministern vidta för att garantera säkerhetenför de fängslade Falköpingsborna i Iran? Det har jag frågat honom idag.

torsdag, april 27, 2006

Lyssna på mig i radio

I eftermiddags har jag medverkat i P1 Studio Ett. Det var med anledning av att Sverige bojkottar en flygövning på grund av att Israel deltar. Jag skrev om detta på bloggen igår.

Här kan du lyssna på inslaget.

onsdag, april 26, 2006

Varför ska Sverige inte flygöva med Israel?

Helt plötsligt har regeringen beslutat att flygflottiljen F17 i Bleking inte ska delta i en sedan länge planerad internationell flygövning i Italien. Skälet sägs vara att Israels flygvapen ska delta. Kan det verkligen stämma? Jag vill nu ha besked från regeringen.

Om Sverige inte deltar i flygövningen om Israel gör detsamma, betyder det i sin tur att den svenska regeringen kommer att säga nej till framtida fredsfrämjande insatser som inkluderar israelisk personal?

Övningen går av stapeln om bara två veckor. Målet med den är att träna och förbereda inför internationella fredsbevarande operationer.

Högskolan i Skövde

Utbildningsminister Pagrotsky sätter ett stopp för att fler universitet bildas. Därmed sätter utbildningsministern punkt för en vidare utveckling av Högskolan i Skövdes forskningsöverbyggnad.

År 2003 ansökte Högskolan om att få statsanslag för forskning och forskarutbildning inom tekniskt vetenskapsområde hos den socialdemokratiska regeringen, en utveckling som också kan ses som ett steg mot att bli ett universitet.

Lagom inför stundande valrörelse går utbildningsministern ut och ger beskedet att det inte blir fler universitet i Sverige, för att slippa att frågan i valrörelsen. Den socialdemokratiska regeringen hindrar nu effektivt duktiga högskolor från att bli något mer än regionalpolitiska landsbygdsskolor. Högskolor hindras från att etablera forskarutbildning, trots att den svenska forskningen är ett fundament för Sveriges framtida försörjning.

Läs mer här

Foto: his.se

tisdag, april 25, 2006

Kristdemokraterna och fastighetsskatten

Den senaste tiden har det pågått en debatt i skaraborgstidningarna om Kristdemokraternas förslag att avskaffa fastighetsskatten. Jag har fått påhopp om att vår kommunala avgift (som vi vill införa istället för fastighetsskattem) bara är ett nytt namn på samma skatt. Detta är inte sant.

Idag tvingas människor bort från hus och hem för att de inte har råd att betala den årliga fastighets- och förmögenhetsskatten. Detta tycker vi kristdemokrater är oacceptabelt. Vi tycker att det är betydligt bättre att man får betala skatt när man gör en försäljningsvinst och har pengar i handen, än betala en hög årlig skatt när man bor i sitt hus och saknar inkomster från huset.

Vi vill ersätta fastighetsskatten med en kommunal avgift vars storlek avgörs av kommunfullmäktige. Men avgiften får aldrig överstiga 2800 kronor och den får inte heller överstiga kommunens totala kostnader för fysisk planering, räddningstjänst och gatuunderhåll.

Verkligheten i FN är som ett dåligt skämt!

FN:s generalförsamling röstade nyligen fram Iran till vice ordförande för FN:s nedrustningskommission. Det låter som ett ytterligt dåligt skämt men är tyvärr helt sant. Vi talar alltså om en förtryckarregim som mot FN:s säkerhetsråds uttalade vilja startat anrikning av uran och dessutom skryter om det.

FN är till stor del summan av dess medlemmar. Merparten av dessa stater är inte demokratiska. Det är givetvis viktigt att icke-demokratierna inkluderas i den internationella gemenskap som FN utgör. Det underlättar dialog och utbyte för en tryggare värld. Men det är också viktigt att FN inte är en organisation som skänker legitimitet till dess medlemmar utan tydliga och konsekventa motkrav på respekt för organisationens grundstadgar. Annorlunda uttryckt; det är inte medlemskapet i FN som ska vara den legitimerande grunden utan medlemsstaternas förmåga att leva upp till de konventioner om mänskliga fri- och rättigheter som utgör stommen och grunden i FN.

I ljuset av detta är det rimligt att ordförandeskap och ledning av FN:s olika underorgan inte ska tilldelas länder som är uppenbart olämpliga för uppdraget. Till exempel var det självklart obegripligt att Sverige och många andra demokratier lade ner sin röst i en omröstning om Libyens lämplighet att leda FN:s dåvarande kommission för mänskliga rättigheter.

En första naturlig reaktionen är givetvis att kräva att beslutet stoppas. Men vid närmare eftertanke är kanske detta ett tillfälle då det kunde vara värt att göra ett undantag. Nu måste Iran visa färg. Hur har regimen tänkt sig fortgå med sitt nukleära program och samtidigt leda FN:s viktigaste nedrustningsorgan? Kraven på Iran borde därmed växa att foga sig efter säkerhetsrådets krav.

måndag, april 24, 2006

Kristdemokraterna har en politik för barnen i Skaraborg

Idag har jag presenterat en rapport "Att vara barn i Skaraborg". Jag har tagit fram siffror som visar att 10,4 procent av högstadieeleverna i Skara saknar gymnasiebehörighet. 12 procent av lärarna i Skövde saknar pedagogisk utbildning. 12,1 procent av barnen i Mariestad uppnår inte en god hälsa. 18,8 procent av alla hushåll i Gullspång har låg inkomst eller socialbidrag. Vad säger dessa siffror om hur våra barn mår?

De allra flesta barnen i Sverige har det mycket bra. Men larmrapporter kommer allt oftare som visar att barn mår allt sämre och skadar oftare sig själva och jämnåriga. Unga flickor skär eller svälter sig och unga pojkar hamnar i kriminalitet.

För att skapa en bättre tillvaro för barnen i Skaraborg vill Kristdemokraterna till exempel:
 • Höja barnbidraget och bostadsbidraget
 • Höja golvet i föräldraförsäkringen
 • Sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare
 • Rusta upp barn- och ungdomspsykiatrin
 • Erbjuda familjer en gratischeck vid familjerådgivning
 • Uppvärdera familjedaghemmen
 • Erbjuda familjer hembesök av supernannys

Läs rapporten här:

fredag, april 21, 2006

Jag vill rädda laxen i Vättern!

Regeringen vill stoppa utplanteringen av lax i Vättern. Detta kommer att innebära ett stort avbräck för fisketurismen i området. Laxen är mycket eftertraktad av fritids- och sportfiskare och fisket omsätter mångmiljonbelopp varje år.

Enligt stiftelsen "Mer lax i Vättern" fångas årligen 14 ton lax i Vättern, framför allt av sportfiskare. När utsättning av lax nu stoppas uppskattar bedömare att laxen kommer att försvinna som fiskart inom fem år. Detta kommer att innebära ett mycket stort avbräck för turismen i området. Sport- och fritidsfisket har stor ekonomisk betydelse för Vätternområdet och turistnäringen är till stor del beroende av fritidsfiskarna.

Det unika området kring Vättern, med sjöns rena vatten och rika tillgång på fina fiskarter, skulle tillsammans med en svensk satsning på internationell marknadsföring, ha goda förutsättningar att utvecklas till ett än mer betydande turismområde baserat på svenskt insjöfiske. Men om detta skall bli verklighet måste utplanteringen av lax fortsätta.

Idag har jag frågat jordbruksministern om hon vill rädda laxens fortlevnad i Vättern. Jag hoppas på ett positivt svar.

Foto: o.lst.se

Svar om ormar

Ni som läser min blogg vet att jag för några veckor sedan frågade jordbruksministern om hanteringen av giftormar med anledning av att en död orm hittats i en park i Falköping. Nu har ministerns svar kommit. Det står tydligt klart att jordbruksministern inte bryr sig om giftormar. I svaret säger ministern att det kan bli nödvändigt att öka allmänhetens skydd mot giftiga ormar, men att hon inte nu avser att vidta åtgärder. Jag beklagar denna trötthet på departementet. Läs svaret här.

onsdag, april 19, 2006

12 300 förlorade jobb sedan 2002

Reringen fortsätter att hamra in budskapet att det går bra för Sverige, så också i regeringens vårproposition som Per Nuder presenterade igår. Sanningen är istället att det går bra för delar av Sverige. Vi kan tex glädjas åt en stark världskonjunktur och en svensk exportindustri som kan och vet att utnyttja möjligheterna. Det går mindre bra för långt fler än en miljon människor i arbetsför ålder som av skilda skäl inte går till jobbet.

I februari 2006 var 3.721.400 svenskar i åldrarna 16-64 år anställda på hel- eller deltid, enligt Statistiska centralbyrån. Motsvarande siffra i februari 2002 var 3.733.700 personer. 12.300 riktiga jobb har således gått förlorade under de senaste fyra åren. Om vad vänsterkartellen vill göra för att skapa fler riktiga jobb sades dessvärre ingenting om gårdagens riksdagsdebatt.

onsdag, april 12, 2006

En trevlig bloggfri påsk!

Nu tar jag lite påsklov från bloggeriet. Önskar alla mina bloggläsare en riktigt trevlig påsk! Vi syns åter här på bloggen i början nästa vecka!

Nuder sviker de arbetslösa

Så har finansminister Pär Nuder och hans vänsterkartell presenterat sin vårbudget. Innehållet liknar mest en hastigt tillagad soppa av bidragshöjningar till diverse väljargrupper. Studenter får en hundralapp mer till nudlar, pensionärer kan få 80 kronor mer i bostadstillägg och landsbygden ska dela på en miljard. Det kan ställas mot de krav som Kristdemokraterna länge drivit – höjd bidragsdel och avskaffat fribelopp i studiemedlen, höjd garantipension på 300 kronor i månaden, sänkt skatt till alla pensionärer samt 9 miljarder mer till kommuner och landsting de närmaste åren.

Vårbudgeten innehåller samtidigt inte ett enda verkningsfullt förslag riktat mot de 1,5 miljoner vuxna svenskar som inte har ett jobb att gå till. Det enda som föreslås för väljarna i utanförskap är 1000 tillfälliga plusjobb för arbetslösa ungdomar.

Åtgärderna i budgeten förstärker bilden av att Nuder och hans socialdemokrater intresserar sig mer för vilka väljargrupper man kan smörja, än för de människor som inte får komma till sin rätt i dagens Sverige. Varför är det annars femtonde gången i rad som vänsterkartellen presenterar en budget med bara bidrag och åtgärder – inga förslag som får arbetsgivare att anställa och skapa nya, riktiga jobb i Sverige?

tisdag, april 11, 2006

Bodström bossar över polisen

Jag har tillsammans med Bosse Bergsten, kommunalråd i Götene, ofta ställt Thomas Bodström till svars för polisbristen i Götene. Men ibland möter jag människor som ifrågasätter detta. Men visst är det Bodström som har det högsta ansvaret och beslutsmakten över Sveriges poliskår. Han har självklart möjligheten att besluta över antalet poliser i vårt land, dels genom resursfördelning och dels genom regeringens årliga regleringsbrev till Rikspolisstyrelsen som ger regeringen stort utrymme till påverkan. I regleringsbreven anges bl.a. målen för polismyndigheternas verksamhet, hur stora anslag myndigheterna får använda och vilket resultat som förväntas.

Det finns idag alltför få poliser. Socialdemokraternas stora vallöfte år 2002 var att Sverige skulle få 4 000 nya poliser under mandatperioden. Detta vallöfte var en bluff. För i takt med att nya poliser utbildats så har äldre erfarna poliser förtidspensionerats och civilanställda har sagts upp.

Kristdemokraterna kräver krafttag mot brottsligheten. Vi kräver 20 000 poliser senast år 2010. Av dessa ska en polis per tusen innevånare vara närpolis. Närpolisen är viktig inte minst för att förebygga brott tillsammans med enskilda, myndigheter och organisationer inom varje närpolisområde.

Thomas Bodström ska inte slippa undan sitt ansvar. Han bossar över polisen och har makten att förändra situationen. Vi beklagar att han inte har gjort så.

Foto: Regeringen.se

måndag, april 10, 2006

Ge folket makt över landsbygden!

Varför ska makteliten i Stockholm bestämma vad som är bäst för landsbygden? Ge istället landsbygdsborna i Skaraborg själva de verktyg som behövs för att förbättra sina villkor.

Kristdemokraterna har presenterat ett nytt landsbygdsprogram där vi tar ett helhetsgrepp över de frågor som har stor betydelse för att dem som bor på landsbygden.

Några av våra förslag är:
 • Sänk momsen på bensin och andra drivmedel från 25 till 12 procent.
 • Ge kommunerna full beslutanderätt över strandskyddet.
 • Låt regionerna och kommunerna själva bestämma över hur medlen från EU:s strategifonder ska användas.
 • Återsäll det statliga stödet till Folkrörelserådet hela Sverige ska leva.
 • Överför ansvaret för lantbrukets djur från Djurskyddsmyndigheten till Jordbruksverket.
 • Låt avgifterna för rutininspektioner vara återhållsamma. De skall endast tas ut för tillsynsbesök som verkligen äger rum. Avgifterna för förnyade inspektioner till följd av avvikelser från regelverket skall ej överstiga ett rimligt självkostnadspris för en kommun.
 • Fördubbla anslagen för att marknadsföra Sverige som turistnation till 100 miljoner kronor per år.
 • Slopa fastighetsskatten.
 • Kommunalisera polisen.

Läs hela programmet här:

fredag, april 07, 2006

Se över tillsynen för giftormar!

En ihjälfrusen kobra har hittats i en park i Falköping. Enligt polisen har ormen troligtvis tillhört någon som saknat tillstånd för att inneha giftormar.

För att få importera ormar krävs tillstånd från Jordbruksverket. Det krävs också berörda kommuners tillstånd för att få inneha ormar inom detaljplanerat område. Men enligt polisen är mörkertalet om antalet giftormar i svenska hem mycket stort. Det är inte ovanligt att vi i våra dagstidningar kan läsa om ormar som kommit lös eller försvunnit. Det finns därför anledning att tro att det finns en stor okunskap om hantering av giftormar.

Tanken på att det kan finnas giftormar i parker och andra grönområden där människor och husdjur vistas är mycket skrämmande och det står klart att någonting måste göras. Jag har idag frågat jordbruksministern och hon tänker agera. Jag hoppas så.

Foto: kgaj.com.pl

torsdag, april 06, 2006

Många reaktioner

Jag har fått många reaktioner på mitt uttalande om vikten av att respektera mänskliga rättigheter i Iran. Många har hört av sig och tackat för att jag lyft frågan. Detta visar hur otroligt viktigt det är att vi fortsätter att diskutera frågor om mänskliga rättigheter. Jag kommer att fortsätta.

måndag, april 03, 2006

Agera Jan Eliasson!

FN:s särskilde rapportör för religions- och trosfrågor har lämnat uppgifter om att Irans andlige ledare, Ayatolla Khamenei, beordrat den iranska försvarsmaktens ledning att identifiera och övervaka medlemmar av samfundet Bahá’í.

Iran måste respektera FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och omedelbart avbryta all förföljelse och diskriminering av personer som tillhör samfundet Bahá’í. Utvecklingen i Iran under det senaste året har varit mycket oroväckande.

Sedan revolutionen i Iran 1979 har 200 Bahá’íer dödats på grund av sin tro och åtskilliga har arresterats, berövats utbildning, arbete och pensioner. Efter internationella påtryckningar 1998 upphörde avrättningarna, men sedan början av 2005 har arresteringarna åter ökat i omfattning.

Det internationella samfundet måste reagera. Jan Eliasson bör omedelbart ta kontakt med sina kollegor inom EU för en samlad aktion. Det behövs en ökad interkulturell dialog mellan ledare för världens regioner. Regeringen bör därför följa upp förintelsekonferensen från år 2000 genom att bjuda in ledare för de tre monoteistiska religionerna till en stor konferens. Samarbete, samexistens och respekt för varandra ska vara de ledande orden.

Jag pressar Göran Persson på pengar till landsbygden

Många svenska bönder plågas av ekonomisk nedgång därför att vi importerar allt mer livsmedel. Denna ekonomiska kräftgång måste brytas. Svenska bönder måste få tillgång till nya marknader ex. att producera bioenergi för export. Detta debatterade jag med statsministern i fredags.

Odling och förädling av biobränslen från åker och skog är en framtidsbransch. En ökad produktion av förnybara bränslen innebär en möjlighet till nya verksamheter och arbetstillfällen på landsbygden. Men det kan också innebära stora möjligheter till export. I Sverige har vi stora åkerarealer per person. Vi har möjlighet att producera mycket bioenergi. En energi som ligger rätt i tiden.

Men för att kunna skapa en ordentlig bioenergiproduktion krävs det både pengar från EU och svenska pengar till forskning och utveckling av modern produktionsteckning. Vi kristdemokrater är beredda att satsa på svaensk landsbygd, är statsministern beredd att göra detsamma?