onsdag, maj 31, 2006

Kristdemokraterna har förslagen

När en av tre ungdomar står utanför den ordinarie arbetsmarknaden krävs nya grepp. Kristdemokraterna har redan föreslagit att bl.a. bemanningsföretagen borde engageras mer för att förmedla jobb till ungdomar. Det är alltid de med minst erfarenhet och kontakter som behöver extra hjälp.

Det är skandal att vi mitt uppe i en stark högkonjunktur har en ungdomsarbetslöshet på rekordnivåer. Den öppna ungdomsarbetslösheten har ökat med 30 procent sedan valet 2002. Även i Stockholmsområdet har arbetslösheten bland unga ökat med 50 procent. I åldersgruppen under 30 år är så många som 109 000 arbetslösa – det är lika många som bor i Umeå kommun, en av Sveriges större kommuner.

Regeringens eget mål om att halvera ungdomsarbetslösheten har fullständigt misslyckats.
Kristdemokraterna har ett akut fempunktsprogram för att motverka den skenande ungdomsarbetslösheten:

1. Utmana bemanningsföretagen att med ersättning efter prestation få ut arbetslösa ungdomar i arbete.

2. Inför en ordentlig lärlingsutbildning i gymnasieskolan och i arbetsmarknadspolitiken.

3. Nystartsjobb för 20-24-åringar med slopad arbetsgivaravgift.

4. Utveckla ungdomspraktiken.

5. Stoppa regeringens försämringar av möjligheterna till säsongsarbeten och visstidsanställningar, samt skrota förslaget om lagstadgad rätt till heltid, vilket gör det svårare för ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden.

måndag, maj 22, 2006

Sydafrika

Denna veckan är plenifri vecka i riksdagen vilket innebär att det inte äger rum några sammanträden, utskottsmöten eller arbetsplenum. Jag passar på att resa till Sydafrika på studieresa. Det blir därför låg aktivitet här på bloggen under veckan som kommer. Men jag lovar att återkomma med en reseskildrning senare.

måndag, maj 15, 2006

Inför en boendegaranti!

I valet 2002 lovade regeringen 10 000 nya platser inom särskilt boende. Resultatet? En minskning med 15 152 platser. Regeringens utspelspolitik i valrörelsetider förskräcker.
Sedan socialdemokraterna återkom till makten 1994 har nästan 30 000 platser försvunnit inom äldreomsorgen. Ny statistik från Boverket visar att nästan 40 procent av alla kommuner har brist på särskilda boenden eller kommer att få brist om inte en utbyggnad sker de närmaste två åren.

Även i Skaraborg har många platser inom äldreomsorgen försvunnit. År 1998 bodde 28 procent av alla Falköpingsbor som var äldre än 80 år i ett särskilt boende. Sex år senare var det endast 23,4 procent som fick en plats. I Lidköping bodde 23 procent av alla över 80 år på ett särskilt boende år 1998, år 2004 endast 14,7 procent.

Allt fler äldre tvingas att bo kvar hemma. Men det är långt ifrån säkert att den gamla, sjuka och ensamma människan vill bo kvar i det egna hemmet. Många tvingas till ensamhet, isolering och otrygghet. Mycket tyder också på att tunga vård- och omsorgsbehov inte kan tillgodoses lika bra i det egna hemmet som på det särskilda boendet.

För att få bukt med problemen vill Kristdemokraterna införa en boendegaranti. Den innebär att alla personer över 85 år, som så önskar, ska garanteras ett anpassat boende. Boendegarantin ska vara ett kommunalt ansvar, men med stöd av statliga åtgärder. Detta satsar vi 1 miljard kronor på i vår senaste budget.

fredag, maj 12, 2006

Kristdemokraterna höjer garantipensionen

De sämst ställda pensionärerna har under en lång följd av år haft den sämsta ekonomiska utvecklingen. Vi kristdemokrater tycker att dessa pensionärer nu har fått stå tillbaka på tok för länge. En kraftig höjning av garantipensionen måste därför ske! Därför finansierar vi i vårt budgetalternativ en höjning av garantipensionen med 853 kronor per månad så att den som lägst ska kunna uppgå till 7 900 kronor per månad.

Därutöver föreslår Kristdemokraterna att grundavdraget för alla pensionärer höjs med 5000 kronor per år vilket innebär en inkomstförstärkning med 1 500 kronor per år eller 130 kronor per månad.

torsdag, maj 11, 2006

Minne av Ungernrevolten

I år är det femtio år sedan Ungernrevolten, en av de mest laddade händelserna under kalla kriget. Den tändande gnistan var en studentdemonstration i Budapest den 23 oktober 1956 där man krävde pressfrihet och oberoende från Sovjet.

Upproret spred sig som en löpeld över landet, och den ungerska regeringen ställde sig till slut på folkets sida. Ett kort tag såg det ut som om revolten hade lyckats och att Ungern skulle få råda över sitt eget öde. Men efter tolv dagar, den 4 november slogs upproret ned av sovjetiska trupper med full styrka. Tusentals dödades, tiotusentals sattes i fängelse och hundratusentals ungrare flydde landet, bland annat till Sverige. En del svenskar for ner och bidrog till att hjälpa de ungerska flyktingarna på plats i Österrike genom Internationella Röda korset.

Ungernrevolten är ett påtagligt levande minne för många svenskar och ungrare, men den lilla människans kamp för demokrati och mod inför en totalitär stat måste bevaras och återberättas. Här har bl.a. museerna ett stort ansvar.Idag har jag frågat Leif Pagrotsky om hur han vill uppmärksamma femtioårsminnet av Ungernrevolten.

onsdag, maj 10, 2006

UD måste hjälpa dömda falköpingsbor med överklagande

Jag har tidigare här på bloggen skrivit om min fråga till utrikesministern angående de bägge Falköpingsbor som sitter i Iran och har blivit dödma till tre års fängelse. Nu har svaret från ministern kommit och Eliasson uppger idag att de båda fängslade Falköpingbornas dom ska överklagas.

De båda männen dömdes bland annat för att de ska ha fotograferat på otillåtet område. Eftersom jag utgår från att fotograferingen skedde på grund av okunskap om förbudet anser jag att överklagandet bör beakta:
  • motivet för fotograferingen
  • vad bilderna är avsedda för
  • samt hur man hanterar språksvårigheter med ev. förbudsskyltar.

Läs min fråga och ministerns svar här:

Regeringen struntar i laxen i Vättern

Den socialdemokratiska regeringen står fast vid sitt förslag om att stoppa utplanteringen av lax i Vättern. Det står tydligt klart efter att jag läst jordbruksministern svar på min fråga om hur hon vill rädda laxen i Vättern.

Den 21 maj frågade jag jordbruksministern hur hon vill rädda laxen i Vättern. Men Nykvist svar är en besvikelse. Ministern hävdar att laxen är en "främmande art" i Vättern. Märkligt resonemang, regeringen bör istället redogöra för vad som skall tolkas som "främmande arter" i en sjö som Vättern där laxen idag har en stabil hemvist sedan länge.

Det finns idag oklarheter om huruvida det råder konkurrens mellan öring och laxfiskar. Detta måste regeringen snarast reda ut till full säkerhet. Många bedömare anser att det är möjligt att satsa på utsättning av öring utan att minska laxbeståndet. Den vägen måste prövas först för att tillgodose dagens intressenter av laxfiske.

måndag, maj 08, 2006

Skaraborg behöver fler företag

Efter valet behöver en ny regering ta krafttag för att få fart på företagandet. Sedan socialdemokraterna tog över makten 1991 har vi fått 24 300 färre företagare men över 2 000 nya regler för företagarna att hålla reda på. Vi behöver fler företagare och färre regler, inte tvärt om!

Ett ökat småföretagande är synnerligt viktigt för att Skaraborg ska kunna fortleva. Vi behöver fler jobb som skapar förutsättningar för en god ekonomisk utveckling i våra landsbygdskommuner.

Politiker kan inte skapa nya företag men vi kan undanröja en hel del hinder som idag finns. Vi vill förenkla regelverket så att företagare kan ägna sig åt sin verksamhet istället för att fylla i blanketter och ringa runt till olika myndigheter. Företagens kostnader för den så kallade regelbördan ska minskas med 25 procent fram till 2010.

Läs mer om hur Kristdemokraterna vill få fart på företagandet i Skaraborg.

torsdag, maj 04, 2006

JA! Både trygghet och valfrihet.

Just nu genomför vi kristdemokrater en två veckor lång kampanj som syftar till att sätta de äldres situation i fokus. Vi driver bland annat frågorna:

  • Våra äldres rätt till en värdig omsorg
  • Våra äldres rätt till ett tryggt boende
  • Att fastighetsskatten avskaffas
  • Trygghet på gator och torg
  • Rätt till ett aktivt liv som senior

Läs mer om kampanjen här

onsdag, maj 03, 2006

Pensionärer, barnfamiljer och jobben i fokus

Idag har jag presenterat Kristdemokraternas vårbudget i Skövde. Vi kräver en radikal höjning av inkomsten för 814 000 av våra sämst ställda pensionärer, garantipensionärerna. Makten över barnfamiljernas vardag ska tas från politikerna och överlämnas till föräldrarna. De riktiga jobben ska bli fler genom strategiskt viktiga skattesänkningar och regelförändringar.

Här kommer en kort sammanfattning av våra budgetförslag:

Garantipension
Garantipensionen för de 814 000 sämst ställda pensionärerna höjs med 853 kronor per månad. Ett höjt grundavdrag ger därutöver 130 kronor i månaden i sänkt skatt för alla pensionärer. För de äldre som önskar arbeta efter fyllda 65 år inför Allians för Sverige ett dubbelt jobbavdrag som ger upp till 2000 kronor mer i månaden kvar efter skatt. I Skaraborg bor det 49 366 som har fyllt 65 år. De allra flesta av dem har slutat jobba och får pension. Av Sveriges alla pensionärer är 815 400 garantipensionärer med mycket låga inkomster, som lägst 7 047 kronor per månad före skatt. Antalet garantipensionärer i Skaraborg är 25 714.

Boendegaranti
Alltför många av våra äldre släpps inte in i kommunala äldreboenden trots att det är vad man själv och ens anhöriga önskar. Kommunerna gör alltför ofta en annan medicinsk bedömning än den enskilde. Därför föreslår Kristdemokraterna att kommunerna ska garantera alla som fyllt 85 år ett anpassat boende helt oavsett den medicinska bedömningen. Förslaget skingrar den oro som tusentals äldre idag upplever tillsammans med sina anhöriga. En preliminär finansiering på en miljard kronor årligen föreslås.

Valfrihet för barnfamiljer
För att skapa valfrihet och trygghet för Sveriges barn och deras föräldrar föreslår vi att alla barnfamiljer tilldelas 300 s.k. barndagar till ett värde av 60 000 kronor för att kunna vara hemma hel- eller deltid efter föräldraförsäkringsperioden. Därutöver finansierar Kristdemokraterna ett kommunalt vårdnadsbidrag för den väljer att stanna hemma med sitt barn. Bidraget ska uppgå till minst 6000 kronor per månad.

Sjuklöneveckan
Kristdemokraterna anser att ansvaret för den andra sjuklöneveckan måste återföras till staten så att arbetsgivarna inte ser sig tvungna att ägna sig åt selektering vid nyanställningar eller i värsta fall väljer att låta bli att anställa. Förslaget är statsfinansiellt neutralt då det finansieras med en motsvarande höjning av arbetsgivaravgifterna (0,17 procentenheter).

Statlig inkomstskatt
År 2008 anslår Kristdemokraterna 7,1 miljarder kronor för att höja brytpunkterna för den statliga inkomstskatten. Med 2007 års regler räcker beloppet för att sätta en ny gräns för statlig inkomstskatt vid 30 000 kronor i månadslön jämfört med dagens 26 400 kronor i månaden. Detta medför en skattesänkning för övre medelinkomsttagare men sänker framförallt marginalskatten med 20 procent för inte mindre än 400 000 löntagare. I år beräknas 36 procent av alla heltidsarbetande betala statlig inkomstskatt. Stora grupper återfinns inom yrkesgrupper som vi vanligen inte betraktar som höginkomsttagare.

Fastighetsskatt
I Skaraborg har taxeringsvärdena stigit med i genomsnitt 15,7 procent mellan 2003 och 2006. På samma vis har beskattningen följt med utan att de boende kunnat värja sig. Enligt Villaägarna har husen i Skaraborg ett genomsnittligt taxeringsvärde som uppgår till 450 000 kronor 2006. Således anser socialdemokraterna att ett hushåll i Skaraborg har råd med 4 500 kronor i boendeskatt varje år utöver alla andra pålagor.

Kristdemokraterna anser att den statliga fastighetsskatten ska avskaffas från den 1 januari 2007. De ständigt stigande taxeringsvärdena håller på att rensa ut pensionärer, barnfamiljer och lågavlönade från villaområdena i storstäderna och från skärgårdsområden.

tisdag, maj 02, 2006

Rundgången inom socialdemokratin

Så har det åter varit 1 maj och socialdemokraterna har uppmanat sina gräsrötter att gå man ur huse för att demonstrera. Men vad är vitsen med att demonstrera mot sig själva? För det är ju just det de gör.

Socialdemokraterna har dominerat den svenska politiken det senaste seklet. De har haft regeringsmakten konstant sedan 1994 och av de senaste 74 åren så har socialdemokraterna suttit i regeringsställning i 65 år. Så vem demonstrerar de mot egentligen?

Socialdemokraterna är maktfullkomliga. Vilket annat parti lyckas driva oppositionspolitik mot sig själva? Vi har hört det förr. Nu ska det bli bättre. Nya satsningar utlovas. Den ena större och mer vidlyftig än den andra. I valet 2002 lovade socialdemokraterna 10 000 fler platser inom äldreomsorgen. Vad är resultatet? Jo, 13 000 färre! Samtidigt står Ylva Johansson och lovar att nu ska det bli bättre. Att hon har mage.

Är det inte ett märkligt sammanträffande att satsningar sker just ett valår? Socialdemokraterna har haft all tid i världen att genomföra sin politik. Ändå händer så lite. Varför genomför de inte sin politik under mandatperioden? Det är ju då de har möjligheten. Sverige är värd en bättre regering!