tisdag, maj 27, 2008

Besök hos tandläkaren

Kolla in Lidköpingsnytt för en artikel om ett besök hos Tandläkaren tillsammans med Göran Hägglund igår.

torsdag, maj 22, 2008

Höjda pensioner - nu är det dags

publicerad i Mariestads-tidningen 22/5

En av tre svenskar i arbetsför ålder tror att de kommer klara sig dåligt på sin framtida pension. Oron är speciellt stor bland LO-medlemmar, bland kvinnor och bland offentliganställda. Det visar en undersökning som kristdemokraterna låtit opinionsinstitutet Synovate genomföra.

Måste tas på allvar
Den här oron måste vi politiker ta på stort allvar. Trygghet inför ålderdomen är en viktig del av den svenska välfärden. Man ska kunna vara trygg när det gäller ekonomin på äldre dagar. Det är hög tid att ekonomiskt stärka situationen för pensionärerna. För oss kristdemokrater är det av högsta prioritet. Man ska också kunna vara trygg i förvissningen att det finns god vård och plats på äldreboendet.

Bättre villkor för våra äldre är en hjärtefråga för kristdemokraterna. Vi gick till val på höjd garantipension, förbättrat bostadstillägg och höjt grundavdrag för samtliga ålderspensionärer. Vår ambition är att alla pensionärer ska få det bättre ekonomiskt och det gäller särskilt de med de minsta marginalerna. Förbättringar av bostadstillägget har genomförts. Nu har vi också nyligen fått ett uttalat löfte av hela regeringen att det i budgeten i höst kommer förslag för att ”förbättra de ekonomiska villkoren för i första hand de sämst ställda pensionärerna”.

Jobbpolitiken ger resultat
Pensionerna är en oerhört viktig fråga som berör många i vårt land. Grundregeln som är viktig att komma ihåg är att ju fler som kommer i arbete, desto högre pensioner. Så fungerar det nya pensionssystemet. Pensionerna räknas nu upp med högre belopp än på många år. Därför gynnar alliansens jobbpolitik inte bara dem i arbetsför ålder utan även pensionärerna.

Men höjningarna som följer av en stark ekonomisk utveckling under de närmaste åren räcker inte. Många pensionärer, i synnerhet äldre ensamstående kvinnor, har mycket små ekonomiska marginaler. Det här är en grupp som många gånger har svårt att föra sin talan. Och inte särskilt många opinionsbildare, debattörer och politiker bemödar sig om att göra det i deras ställe.

Äldre och oftast kvinnor

Därför måste vi nu stärka situationen ekonomiskt för pensionärerna, i synnerhet dem med lägst pension. Det handlar ofta om kvinnor över 75 år. I den här gruppen finns många som endast får garantipension. De får betala ett högt pris för uteblivna ATP-poäng, trots att de utfört massor av arbete i hem och jordbruk, inom vård och omsorg. Vi kristdemokrater tycker att detta pris är alldeles för högt. Nu är det dags för dem att få ta del av en inkomstförstärkning.

Kristdemokraterna

Fler människor i arbete, stabila statsfinanser, bättre kvalitet i äldreomsorgen och nu också mer pengar i plånboken för våra äldre. Så ser kristdemokraternas strategi ut för att skapa ett schystare och tryggare Sverige.

onsdag, maj 14, 2008

Bättre tandhälsa i Sverige

Publicerad i NLT 14/5 -08


När, 1 juli 2008
Med Göran Hägglund(kd) som ansvarig minister genomförs den nya tandvårdsreformen. Från och med 1 juli 2008 kommer staten att årligen avsätta drygt sex miljarder till tandvården. Det är dubbelt så mycket som dagens statliga tandvårdsstöd.

Vi i alliansen gick bland annat till val med ett tydligt löfte om en stor tandvårdsreform. Nu blir den verklighet. Reformen kommer att innebära att de Skaraborgare som idag inte har råd att gå till tandläkaren nu kan göra det. Vi kommer att få se en generellt sett bättre tandhälsa i hela Sverige.

Gäller alla
Tjugo procent av den vuxna befolkningen går inte till tandvården, trots att de tycker sig ha behov av det. Den främsta orsaken är ekonomin. Vi vet att många unga vuxna avstår från tandläkarbesök. Det är en åldersgrupp där de flesta inte har tandproblem idag, men utan regelbundna besök hos tandvården riskerar detta naturligtvis att förändras. Hos många äldre ser problemen annorlunda ut. Stora tandproblem uppkommer i regel längre upp i åldrarna. Många har svårt att betala för omfattande behandlingar. Man är rädd för att besöka tandläkaren, kanske inte främst för att det gör ont i munnen, utan för att det gör ont i plånboken.

Nya reformen
Tandvårdsstödet består idag av flera system som inte samspelar och är svåra för patienten att förstå. I korthet innebär det nya förslaget att dagens krångliga system ersätts av en reform i två delar. Det är dels en så kallad tandvårdscheck, dels ett skydd mot höga kostnader för dem med de allra största behoven.

Tandvårdschecken är tänkt för den viktiga förebyggande vården och kommer att passa de flesta. Alla vuxna får en check på 300 kronor att använda till regelbundna tandvårdsbesök vartannat år. De i åldrarna 20-29 år och de över 75 år, får 600 kronor vartannat år. Målet är att fler regelbundet ska gå till tandläkaren.

Den andra delen av reformen är ett skydd mot höga kostnader. I och med reformen kommer de med stora tandvårdsbehov äntligen kunna få de behandlingar de behöver. Reformen innebär att patienten ersätts efter sitt tandvårdsbehov och inte efter ålder, vilket är helt rimligt.
Skyddet ger 50 procents statlig ersättning för kostnader mellan 3 001 och 15 000 kronor och 85 procents statlig ersättning för kostnader över 15 000 kronor.

Det genomförs också en satsning för att stärka patienternas ställning. Till exempel kommer det att bli lättare att jämföra priser, liksom att ställa större krav på att tandvården när det gäller tydlighet i kommunikationen med patienten.

Tandvårdsreformen är efterlängtad. Socialdemokraterna talade ofta om behovet men vi kristdemokrater tillsammans med alliansen gör nu något i praktiken.