måndag, juni 26, 2006

Gör det enklare att vara bonde

Skaraborgs bönder och småföretagare tvingas till en orimlig byråkrati. Enligt LRF styrs en mjölkbonde av 53 regelverk och 124 informationskrav. Det kan inte vara rimligt att bönder och småföretagare får lägga så mycket av sin arbetstid på administrativt arbete!

För åtta år sedan lade Småföretagsdelegationen fram 81 konkreta förslag till en uppröjning i den byråkrati- och regeldjungel som just nu håller på att kväva hårt kämpande småföretagare. Socialdemokraterna har hittills bara orkat genomföra cirka en tredjedel av förslagen, vilket sänder tydliga och illavarslande signaler till företagarsverige. Och vad värre är – för varje regel som socialdemokraterna lyckas förenkla så tillkommer nästan tre nya! Den socialdemokratiska regeringen har haft makten i 12 år och har haft all tid i världen att förbättra situationen för våra småföretagare. Trots det har inget hänt.

Vi kristdemokrater vill att det ska bli enklare att starta och driva företag. Vi kräver därför att företagens kostnader för att administrera regelverket ska minskas med 25 procent till år 2010.

Foto: lrf.se

onsdag, juni 21, 2006

Kristdemokraterna vill avskaffa fastighetsskatten!

Fastighetsskatten bara ökar och ökar. I Skaraborg har taxeringsvärdena stigit med i genomsnitt 15,7 procent mellan 2003 och 2006. På samma vis har beskattningen följt med utan att de boende kunnat värja sig. Särskilt bekymmersamt är höjningen av fastighetstaxeringarna och skatten i Skaraborgs största städer och nära sjöarna Vänern och Vättern. Uppenbarligen anser socialdemokraterna att skaraborgsborgshushållen har råd med en snabbt stigande boendeskatt varje år utöver alla andra pålagor.

Kristdemokraterna är det enda riksdagsparti som omedelbart vill avskaffa den statliga fastighetsskatten. De ständigt stigande taxeringsvärdena håller på att rensa ut barnfamiljer, lågavlönade och pensionärer från villaområdena i våra storstäder och från våra skärgårdsområden. Vi kan inte acceptera en sådan politik.

Vi vill istället att kommunerna ska få rätt att endast ta ut en låg kommunal avgift på max 2 800 kronor per år. Dessutom ska kommunen vara skyldig att kunna redovisa att alla intäkter från avgiften går till räddningstjänst, fysisk planering samt gatuunderhåll.

fredag, juni 16, 2006

Stäng inte polisstationen i Götene!

Så har vi återigen fått bekräftat att polisstationen i Götene kommer att stängas i sommar. Jag tycker att det är under all kritik att Götene kommun, i brist på poliser, tvingas köpa väktartjänster. Detta innebär att polisiära uppgifter utförs av grupper som saknar adekvat kompetens.

Det finns idag alltför få poliser. Socialdemokraternas stora vallöfte år 2002 var att Sverige skulle få 4 000 nya poliser under mandatperioden. Detta vallöfte har i realiteten brutits. För i takt med att nya poliser utbildats så har äldre erfarna poliser förtidspensionerats och civilanställda har sagts upp. Detta beror på att de ekonomiska resurserna till polisen inte har ökat och därför klarar inte budgeten fler poliser.

Många av landets polismyndigheter har idag anställningsstopp, så också polisen i Västra Götaland. Detta innebär att polismyndigheten saknar möjlighet att anställa nyutbildade poliser. För detta bär socialdemokraterna skulden och ansvaret. Kristdemokraterna vill bryta denna trend och kräver krafttag mot brottsligheten. Vi kräver 20 000 poliser senast år 2010. Av dessa ska en polis per tusen innevånare vara närpolis.

Foto: polisen.se

torsdag, juni 15, 2006

Eliassons besked om Darfur välkommet

I sitt utrikespolitiska linjetal igår betonade utrikesminister Jan Eliasson vikten av en FN-insats i Darfur. Han öppnade också för svenskt truppdeltagande i insatsen. Det är i grunden en positiv förändring från regeringshåll. Enligt uppgift öppnade utrikesminister Eliasson igår för ett eventuellt svenskt deltagande i en FN-insats i Darfur. Eliassons utspel är positivt i grunden.
Eliasson har helt rätt i att vi har ett gemensamt ansvar, en gemensam skyldighet att skydda de utsatta i Darfur.

Det här beskedet borde socialdemokraterna ha gett för flera år sedan. Men regeringen har istället ägnat tiden åt att vackla kring frågan huruvida folkmordet i Darfur är ett folkmord eller inte.

F.d. utrikesminister Freivalds skrev i maj 2004 att konflikten riskerade att urarta i folkmord, i juli 2004 att alla tecken tydde på att det var "nära ett folkmord". Men i augusti 2004 vände Freivalds och utvecklingsminister Carin Jämtin i en tidningsartikel. Nu var det inte ett folkmord men skulle behandlas som ett.

Riktigt obegripligt blev det när statsminister Göran Persson i sin regeringsförklaring hösten 2005 konstaterade att ett folkmord pågår i Darfur. Men han nämnde inte med en bokstav vad han tänkte göra åt det. Obegripligheten övergick i pinsamhet när Göran Persson två dagar senare öppnade det stora FN-toppmötet i New York. Där satt han inför världens samlade ledare och sa inte ett ord om folkmordet i Darfur.

Sverige skulle genom Försvarsmakten kunna bidra med exempelvis utbildning, ledningspersonal, rådgivare, underrättelseverksamhet, ledningssystem, IT-support, specialstyrkor. Vi har förband som kan sättas in i regionen. Frågan är bara om de går att frigöra. Återigen illustreras det skriande behovet av en strategi för svenska bidrag till internationella insatser. Någon sådan har inte regeringen. Istället bygger svenskt deltagande på ad-hoclösningar. Det är inte hållbart i längden.

En FN-insats i Darfur behövs. Våldet fortsätter än idag. Men vi önskar att regeringen stått bakom en sådan innan folkmordet genomförts.

Frige Abbas Lesani

Abbas Lesani är en framstående politisk aktör i Iran. Han kämpar för att den iranska regimen ska låta tiotals miljoner iranska azerier få leva i jämlikhet bland andra grupper i Iran. För det har han fängslats. Utrikesminister Jan Eliasson måste pressa den iranska regimen att släppa Lesani och hans medfångar.

Situationen är akut. I mitten av maj i år publicerade en statlig iransk tidning karikatyrer som framställde iranska azerier som kackerlackor. Azeriska demonstrationer mot bilderna ledde till hundratals arresteringar och brutalt våld från regimens håll. Enligt Amnesty International säger azeriska källor att dussintals människor dödats och hundratals skadats av säkerhetsstyrkor. Och anklagelser om tortyr mot vissa arresterade har förekommit.

Abbas Lesani arresterades och misshandlades i sitt hem den 3 juni – efter att ha deltagit i demonstrationer. Nu hålls han på okänd plats.Enligt uppgift kräver regimen att han på nationell television "erkänner" att han tagit mot betalning från USA för att skapa oroligheter i samhället. Den iranska regimen har anklagat USA för att ligga bakom protesterna i de azeriska regionerna. Regimen har också flera gånger anklagat azeriska iranier för att vilja förena sig med Azerbajdjan.

Lesani hunger- och vattenstrejkar sedan en tid i protest mot fängslandet av honom och andra azerier. Hans liv är således i uppenbar och akut fara. Nu måste utrikesminister Jan Eliasson agera för att pressa den iranska regimen att leva upp till de krav som Amnesty International ställt:
  1. Tala om var Lesani hålls fängslad och låta honom motta besök och medicinsk behandling.
  2. Tillse att han inte torteras eller misshandlas.
  3. Frige Lesani omedelbart såvida han inte ska åtalas för ett korrekt definierat brott.
  4. Tillsätt en opartisk utredning huruvida han torterades vid tidigare arrestering 2004.

onsdag, juni 14, 2006

Befria bönderna från byråkratin!

Skaraborgs bönder och småföretagare tvingas till en orimlig byråkrati. Enligt LRF styrs en mjölkbonde av 53 regelverk och 124 informationskrav. Det kan inte vara rimligt att bönder och småföretagare får lägga så mycket av sin arbetstid på administrativt arbete!

På gårdagens sammanträde med EU-nämnden, frågade jag statsministern hur han vill förändra situationen för Skaraborgs småföretagare.

Frågan bifogas här i sin helhet

Lissabonstrategin skall främja företagande, jobb och tillväxt. I det paketet ligger att förenkla för företagare att starta och driva företag för nya jobb och ökad tillväxt.

I Sverige har det suttit en s.k. ”regelförenklingsgrupp” med målet att reducera överbyråkrati och papperskrångel för främst småföretagare. Resultatet har varit så magert att min bedömning är att fler regler tillkommit än vad som tagits bort.

Igår var jag i en debatt är en bonde visade mig den papperslunta på cirka 10 cm som krävs för att bedriva produktion av köttdjur i Skaraborg. Det var rapporter till svenska myndigheter med adress till både EU inte minst till SCB.

Herr statsminister:

När skall arbetet med Lissabonstrategin nå bönder och småföretagare i Skaraborg, för att underlätta nya jobb och tillväxt?

tisdag, juni 13, 2006

Debatt i TV4

Igår morse debatterade jag jordbrukspolitik i TV4 Skaraborg med Egon Frid, vänsterpartiet. Inslaget kan du se här.

Möte med Persson och EU-nämnden

Idag har EU-nämnden ett samrådsmöte med statsminister Göran Persson inför Europeiska rådets möte i Bryssel den 15-16 juni. Toppmötet i juni ska dels behandla övergripande framtidsfrågor såsom det konstitutionella fördraget och utvidgningen, men också olika sakfrågor. Energi, klimatförändringen, unionens arbetssätt, strategin för hållbar utveckling, kris- och katastrofberedskap är exempel på frågor som kommer att behandlas på mötet i Bryssel och som också kommer att diskuteras på mötet med Persson idag.

fredag, juni 09, 2006

OS i Kina förpliktigar

Kina bryter konstant mot de mänskliga rättigheterna. Men jag vill inte ha en bojkott av OS. Jag anser istället att OS kan bli ett utmärkt tillfälle att sätta än tydligare fokus på Kinas regim och myndigheter vad gäller bristen på respekt för alla kinesers medfödda mänskliga fri- och rättigheter. Det förutsätter ett konsekvent och unisont tryck från världens demokratiska krafter. Här har Sverige, och inte minst EU, ett stort moraliskt ansvar.

Budskapet till regimen i Peking är solklart: Ni har inte fått glädjen at arrangera OS 2008 som en belöning för ert arbete med de mänskliga rättigheterna. OS förpliktigar er att förändras. Vi kommer att hålla ögonen på er under kommande år, även efter det att den olympiska elden har lämnat Kina.

fredag, juni 02, 2006

Värdighetsgaranti

Sverige är ett bra land att leva i. Men många känner oro för sitt eget åldrande och för kvalitén inom äldreomsorgen. Kristdemokraterna vill ha en politik som garanterar en värdig och trygg äldreomsorg. Vi vill sätta människovärdet i centrum. Vi vill låta alla äldre själva bestämma utformningen av sin vård och omsorg och vem som ska komma på besök den dag hemtjänsten behöver anlitas.

Vi kristdemokrater vill att alla kommuner ska införa en värdighetsgaranti som ger besked om vad du kan kräva av äldreomsorgen. Exempelvis att det ska finnas eget rum för alla som så önskar, att det ska finnas tillräckligt med personal för att hjälpa till med mat och dryck, att varje boende känner sig ompysslad, observerad och personligt tilltalad och att ingen behöver dö i ensamhet.

torsdag, juni 01, 2006

Artikeltips

Sverige har en skyldighet att skydda utsatta människor i andra länder. Också med militära medel. Det är en ödets ironi att världssamfundet inte gripit in under den etniska rensningen i Rwanda eller i det pågående folkmordet i Darfur. Idag har jag en debattartikel publicerad i Dagen som poängterar vikten av att svensk militär agerar utomlands. Artikeln kan du läsa här.