torsdag, december 21, 2006

Bloggledigt

Snart går jag på julledighet och kommer då att ta lite ledigt även från bloggandet. Vill därför passa på att önska mina läsare en god jul och ett gott nytt år!

Ryska regeringen hotar religionsfriheten

Från och med april 2007 måste alla kyrkor i Ryssland lämna in listor på samtliga besökare och referat från samtliga predikningar. Detta är ett oacceptabelt ingrepp i de mänskliga fri- och rättigheterna och måste noga beaktas av Sveriges regering och EU inför kommande samarbete med Ryssland.

Beslutet om att övervaka alla kyrkor bygger på en kontroversiell lag som president Putin signerade tidigare i år. I praktiken innebär den att alla organisationer i Ryssland ska registreras hos den Federala registreringstjänsten. Registreringen omfattar listor på medlemmar, finansiella resurser och protokoll från alla möten.

De av oss som hyste farhågor om underliggande avsikter med lagen gentemot religiösa samfund har nu tyvärr fått rätt. Detta är ett mycket oroväckande ingrepp i de mänskliga fri- och rättigheterna i allmänhet och i religionsfriheten i synnerhet. Det hela leder självklart tankarna till den sovjetiska maktfullkomlighetens dagar. Vad blir nästa steg? Kommer ryska myndigheter att övervaka kyrkorna genom spioner på plats? Eller sker kanske det redan?

Ryssland under president Putin glider allt längre bort från de demokratiska principernas strukturer. Övervakningen av kyrkor är visserligen bara ett i raden av otaliga häpnadsväckande beslut, men det är ett av de värre jag hört talas om. Sveriges regering och EU måste noga beakta beslutet om kyrkoövervakning i kommande kontakter och samarbete med Ryssland inom såväl politik som handel.

onsdag, december 20, 2006

Jag beklagar skattehöjningen på bensin

Att sänka det höga bensinpriset var en viktig fråga för oss kristdemokrater i valrörelsen och är så fortfarande. Vi hade ett finansierat förslag om halverad moms på bensin och andra drivmedel, ett förslag som skulle innebära ett sänkt bensinpris vid pumpen med cirka 1,30 kr per liter.

Tyvärr ser vi nu bensinpriset öka med nio öre per liter från och med årsskiftet, på grund av en indexuppräkning som beslutats av den gamla regeringen. En uppindexering som kommer att ske utan några nya beslut i riksdagen. Kristdemokraterna har därmed inte röstat för en skattehöjning på bensin.

Kristdemokraterna var ensamma i valrörelsen om att driva frågan om halverad moms på bensin och andra drivmedel. Tyvärr har vi inte lyckats få gehör från våra Alliansvänner för denna skattesänkning. Om fler hade delat Ronny Carlssons engagemang för sänkta drivmedelspriser och lagt sin röst på Kristdemokraterna då hade vi haft större kraft i förhandlingarna med Centern, Folkpartiet och Moderaterna. Men vi kristdemokrater tänker inte ge upp frågan om sänkt bensinpris. Vi kommer att fortsätta kämpa för att hålla bensinpriserna nere så att människor ska ha råd att köra sin bil.

fredag, december 15, 2006

Svar från Björklund

Förra veckan ställde jag en fråga till skolministern om hur han ville öka samarbetet mellan gymnasieskolan och näringslivet. Nu har svaret kommit. Läs det här.

fredag, december 08, 2006

Brottsoffer ska inte behöva dela skadestånd

Idag kan en make som misshandlats och fått skadestånd tvingas dela med sig av detta till den andre maken vid en skilsmässa. I praktiken blir det ofta gärningsmannen som får del av skadeståndet eftersom det i många fall är maken som begått övergreppet. Detta är mycket stötande.

Det är därför glädjande att vår nya Alliansregering har föreslagit en ny lag som, med all säkerhet, kommer att träda i kraft sommaren 2007. Lagen kommer att innebära att den utsatta maken kommer att få behålla skadeståndet eller brottsskadeersättningen vid en eventuell skilsmässa. Lagen kommer också att medföra att make ska slippa vara med och betala böter och andra kostnader för brottslighet som den andre maken gjort sig skyldig till.

tisdag, december 05, 2006

Öka samarbetet mellan skolan och näringslivet

För att Skaraborg ska bli en attraktiv region för våra ungdomar är det viktigt att vi erbjuder en utbildning i världsklass. Vi måste också uppmuntra våra ungdomar till eget företagande. Det västsvenska näringslivet, som ska anställa stora delar av morgondagens arbetskraft, har allt att vinna på ett ökat samarbete med skolan. Skolan måste bli en resurs i företaget och vice versa.

Läs mer