onsdag, mars 29, 2006

Ett stockholmsperspektiv utan dess like!

Jag har tidigare här på bloggen skrivit om den fråga jag ställt till Messing angående att vägarna i Skaraborg har tagit stryk av den långa vintern och att många riskerar att behöva stängas av då de är i alltför dåligt skick. Nu har svaret kommit från Messing. Hon påstår att det inte finns något samband mellan en lång vinter och ökade tjälskador, ett Stockholmsperspektiv utan dess like!

Problemen med tjällossning på Skaraborgs vägar kommer i år bli större än normalt på grund av den långa vintern. Ett flertal enskilda vägar riskerar att behöva stängas av under lång tid då de inte går använda på grund av tjälskador. I sitt svar erkänner Messing att dåliga vägar är ett problem för näringsliv och boende på landsbygden. Det är därför ett svek mot oss skaraborgare att så lite görs för att rusta upp vägnätet.

Messing är tydlig i sitt svar. Regeringen har inte för avsikt att satsa extra resurser för att åtgärda akuta tjälskador. Detta är mycket olyckligt eftersom en väl fungerande infrastruktur är viktig för enskilda människors förutsättningar att bo och leva överallt och för näringslivets utveckling i Skaraborg.

tisdag, mars 28, 2006

Nu börjar slaget om fastighetsskatten

Den senaste veckan har det varit mycket debatt om fastighetsskatten. Myten om att det inte går att avskaffa den statliga fastighetsskatten på ett ansvarsfullt sätt måste avlivas! Vi kristdemokrater har sedan våren 2001 föreslagit att den statliga fastighetsskatten ska avskaffas och ersättas med en kommunal avgift. Utöver de kommunala avgifterna som ger ca 16 miljarder, har vi föreslagit att reavinstskatten höjs från 20 till 30 procent, det ger ca 3,4 miljarder kronor. Återstår ungefär 6,5 miljarder. Vi föreslår också att halva uppskovsmöjligheten tas bort. Det ger ytterligare ca 2,5 miljarder, återstår då ca 4 miljarder som vi finansierar genom att säga nej till regeringens satsningar på friår, plusjobb och annat. Finansieringen vi valt dämpar den prisuppgång som följer av att nuvarande fastighetsskatt direkt tas bort.

Detta visar att fastighetsskatten är möjlig att avskaffa och Kristdemokraterna är det enda partiet som är beredd at göra det. Nu.

måndag, mars 27, 2006

Arns betydelse för Skaraborg

I dag är det dags för träffen som jag tidigare skrivit om här på bloggen. I dag träffar skaraborgsalliansen en rad intressanta människor för att samtala om hur vi kan använda Arn i marknadsföringen av Skaraborg. Arn har ju redan inneburit ett stort lyft för turistnäringen och med tanke på de filmer om Arn som skall spelas in tror jag att fler kommer att ta tillfället i akt att besöka vår vackra och spännande bygd. Rapport kommer efter mötet.

fredag, mars 24, 2006

Pressa Afghanistan att frige konvertit

En afghansk man vid namn Abdur Rahman riskerar att dömas till döden enbart för att han valt att konvertera till kristendomen i ett land, Afghanistan, där Sverige sedan en tid finns på plats för att bidra till landets utveckling. Den svenska regeringen måste nu använda ett mycket tydligt signalspråk gentemot den afghanska regeringen och klargöra att vi inte accepterar att Abdur Rahman riskerar döden för att ha konverterat till kristendomen.

Vilka åtgärder tänker utrikesminister Ringholm vidta för att pressa den afghanska regeringen att se till att Abdur Rahman inte döms till döden eller något annat straff för att ha konverterat till kristendomen? Det vill jag ha svar på.

torsdag, mars 23, 2006

Rusta upp Skaraborgs vägar!

Vägarna i Skaraborg har tagit stryk av den långa vintern och många riskerar att behöva stängas av då de är i alltför dåligt skick. Detta är mycket olyckligt eftersom en väl fungerande infrastruktur är viktig för enskilda människors förutsättningar att bo och leva överallt och för näringslivets utveckling i Skaraborg.

I dag har jag frågat infrastrukturminister Messing om hon är beredd att förbättra standarden på Skaraborgs vägar redan i vår. Det ska bli mycket intressant att läsa hennes svar.

Aktiv skaraborgsallians

Allianspartiernas företrädare i Skaraborg har ett gott samarbete. Under hösten och våren har vi varit ute på en rad gemensamma aktiviteter, till exempel mött företrädare för polisen, LRF och äggproducenter.

Nu på måndag är det dags för nästa träff. Då ska vi diskutera Arn-filmernas betydelse för turismen i Skaraborg. Förutom vi politiker kommer företrädare från berörda näringar att vara med. Vi kommer att samtala med Bengt Toll (Film i Väst), Rogher Selmosson (kommundirektör Götene), Bosse Bergsten (kommunalråd Götene), Kamran Redjamand (Gästgivare Lundsbrunns Kurort) och Eva-Maria Friberg (NM-resor). Jag ser fram emot en spännande måndag.

onsdag, mars 22, 2006

Dialog kräver kunskap och respekt för religioner

Världen står inför en utmaning. De som söker en kamp mellan civilisationer måste stoppas. Det gör vi med dialog. Vår dialog med den muslimska världen kräver en ökad kunskap om religionens betydelse i andra delar av världen. Detta måste vara en central del i Sveriges samlade förhållningssätt. Vi måste finna kanaler för en god relation mellan det som förenklat kallas väst och den muslimska världen. Insikt och kunskap om andra kulturers syn på religion är en helt nödvändig ingrediens för en sådan relation.

Om detta handlade mitt anförande i dagens riksdagsdebatt om utrikesutskottets betänkande om Sveriges relation till den muslimska världen.

Det finns krafter i både väst och den muslimska världen som vill se en "civilisationernas kamp". De måste stoppas. Lyckas vi inte med det kan vi gå en mycket, mycket mörk framtid till mötes.

Världen behöver kanske mer än någonsin politiker, journalister, intellektuella som kan öka förståelsen mellan kulturer, som kan förstärka den kulturella och religiösa dialogen, som kan bygga broar mellan folk.

I vår globaliserade värld kan nidbilder i en liten tidning, i ett litet skandinaviskt land, snabbt tända bränder som kan bli omöjliga att släcka. De som söker civilisationers kamp missar inte chansen att underblåsa branden. Yttrande- och tryckfriheten är helt central, en omistlig del av demokratin. Den innefattar rätten att diskutera och kritisera alla religioner. Men den måste också kombineras med ett ansvar för hur den utövas.

Sverige behöver en samlad strategi för alla politikområden i förhållande till den muslimska världen. Den måste bygga på dels en insikt om religionens betydelse i muslimska världen, dels sammanhållna politiska insatser för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter.

Kristdemokraterna satsar på Skaraborgs jordbruk


I måndags höll LRF Skaraborg regionstämma i Falköping. Jordbruket skapar tusentals arbetstillfällen och är en viktig förutsättning för en levande landsbygd. En stor utmaning för oss politiker är att skapa rättvisa konkurrensvillkor för våra svenska bönder. Med anledning av regionstämman hade jag en debattartikel publicerad i skaraborgstidningarna. Läs den här.

Foto: Lrf.se

tisdag, mars 21, 2006

Nystartsjobb

För att underlätta för långtidsarbetslösa och ungdomar att för första gången, eller på nytt, komma in på arbetsmarknaden vill Kristdemokraterna och Allians för Sverige införa så kallade nystartsjobb.

Förslaget innebär att arbetsgivaravgifterna tas bort helt för den som haft arbetslöshetsersättning, sjukpenning, förtidspensionering eller socialbidrag i mer än ett år och att nedsättningen gäller under lika lång tid som vederbörande varit utan arbetsinkomst – dock högst fem år. Slopade arbetsgivaravgifter gäller även ungdomar mellan 20-24 år som varit arbetslösa i mer än sex månader.

Detta är en satsning som vi är övertygade om kommer att underlätta ett inträdande på arbetsmarknaden.

torsdag, mars 16, 2006

Regeringen saboterar påskäggen

I Skaraborg hotar äggproducenter med bojkott till påsk. Det är (s)-regeringen som ligger bakom att producenterna vill stoppa produktionen av ägg till påsk. Pressade importpriser och prispress i svenska butiker utraderar svenska äggproducenters lönsamhetsmarginal.

Av EU:s medlemsländer är det i nuläget endast Sverige som har genomfört omställningen till nya burar. Detta innebär att det i hela EU produceras ägg, i burar som med svenska lagar är förbjudna, och till lägre kostnader än i Sverige.

EU:s beslut innebär att alla äggproducenter ska byta ut sina gamla hönsburar senast år 2012. Men starka krafter lobbar för att EU ska flytta fram denna övergång till 2017 eller 2022. Att svenska regeringen genomförde denna omställning så tidigt drabbar nu de svenska äggproducenterna så kraftfullt att vi kan få se åtskilliga konkurser framöver. Med anledning av detta har jag i riksdagen begärt svar av jordbruksminister Nykvist hur regeringen tar ansvar för produktionsvillkoren för svenska äggproducenter.

Regeringens besked är att producenterna får skylla sig själva. Äggproducenterna som har följt regeringens uppmaning och ställt om till modern teknik och bättre miljö för hönsen, står idag inför en ekonomisk kris. Anledningen är importerade ägg som producerats antingen i gamla burar till låga kostnader eller kommer från Finland med ekonomiskt produktionsstöd från staten. Den socialdemokratiska regeringen har försatt svenska äggproducenter i en mycket svår ekonomisk situation. Ställd inför detta faktum säger ministern att äggproducenterna har haft möjligheten att välja en annan mer lönsam produktionsinriktning än äggproduktion. Av detta bör svenska bönder lära att man aldrig kan lita på en socialdemokratisk regering.

tisdag, mars 14, 2006

Regeringen har gjort sitt

Socialdemokraterna har misslyckats med en av sina hjärtefrågor, arbetslösheten. I Sverige är närmare 40 000 ungdomar öppet arbetslösa. Det är en ökning med hela 30 procent sedan hösten 2002.

Dagens ungdomar är mer välutbildade än tidigare. Ändå får de inga jobb. I dag är ungdomar i genomsnitt 28 år när de får sitt första fasta jobb. För tre år sedan var de 25 år. För att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden vill Kristdemokraterna bland annat införa nystartsjobb. Företag som anställer ungdomar som har varit arbetslösa mer än ett halvår ska befrias från arbetsgivaravgiften. Vi vill också satsa mer på praktisk kunskap i gymnasieskolan. Vi vill införa tydliga yrkesinriktade utbildningar och ett lärlingsprogram. Dessutom vill vi efter finländsk modell skapa en yrkeshögskola.

Sverige behöver en politik för arbete – inte en politik för arbetslöshet. Den socialdemokratiska regeringen har gjort sitt.

måndag, mars 13, 2006

Bönderna får gärna förse Skaraborg med energi

Enligt LRF kan och vill den gröna näringen förse Sverige med fler jobb och miljövänlig energi.

Oljeepoken går mot sitt slut på så vis att oljan kommer att bli så dyr att vi endast får råd att använda den till mycket specifika produkter. Dessutom behöver vi en omställning från fossila till förnyelsebara bränslen. Miljövänlig energi är en prioriterad fråga och det börjar bli bråttom med omställningen.

Kristdemokraternas svar till LRF är att Sverige behöver bioenergin och att svensk landsbygd behöver de jobb och den utveckling som produktionen av energin kommer att leda till. Det är en vinst för Sverige både ekonomiskt och i miljömässig kvalité. Det är också angeläget att produktionen inte blir en reglerad smal nisch, utan istället sker på marknadsmässiga villkor för att bli en långsiktigt bärkraftig marknad.

fredag, mars 10, 2006

Sossarna klarar inte ungdomsarbetslösheten

Närmare 40 000 ungdomar är i dag öppet arbetslösa. Det är en ökning med hela 30 procent sedan hösten 2002. Men det är inte bara antalet öppet arbetsslösa som ökar. Det gör även antalet ungdomar i ams-åtgärder, antalet långtidsarbetslösa och antalet deltidsarbetslösa. Att den socialdemokratiska regeringen låter en hel generation stå utanför arbetsmarknaden är oerhört allvarligt. Hur tänker regeringen underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden? Det har jag i dag frågat arbetsmarknadsminister Hans Karlsson. Det skall bli mycket intressant att få läsa hans svar.

Läs mer här

torsdag, mars 09, 2006

Förbättra kontrollen av fosterfamiljer

Medlemmar i frivilligorganisationen "Stulen barndom" vittnar om hjärtskärande behandling av fosterbarn. Det handlar om fosterbarn som utnyttjas som sexslavar, sätts i tvångsarbete och/eller misshandlas.

Fosterfamiljer som tar emot barn som farit illa är oumbärliga och de är värda samhällets stöd och uppskattning. De erbjuder trygghet och stabilitet åt barn som blivit offer för alltifrån olyckliga omständigheter till missbruk, bristande omsorg och regelrätta övergrepp. För dessa barn är det av största vikt att den familj som de kommer till kan erbjuda ett pålitligt och långvarigt stöd, samt mycket kärlek och tålamod.

Att frivilligorganisationen Stulen Barndom vittnar om brister i hanteringen av fosterfamiljer är synnerligen allvarligt. Kontrollen av fosterfamiljer måste öka, för barnens skull.

Ge äldre kvinnor makt är välja!

Äldre kvinnor utan anhöriga tillhör några av samhällets mest ensamma och utsatta. Många har en mycket besvärlig boendesituation. Ett gott samhälle måste garantetra våra äldre, som till största del är kvinnor, ett boende med valfrihet, trygghet och kvalitet. Dagens isolering och ovärdiga bostadsförhållanden måste brytas.

I dag tvingas många äldre kvinnor bo kvar hemma utan möjlighet att välja ett särskilt boende. Vi kristdemokrater anser att det måste finnas fler boendealternativ, till exempel gemenskapsboende, för att de som vill ska få ett boende med gemenskap och närhet.

Foto: Kristdemokraterna.se

måndag, mars 06, 2006

Kristdemokraterna vill satsa på äldre vid vårdcentralerna

Är det inte fantastiskt med vilken precision socialdemokraternas ”satsningar” på äldreomsorgen sammanfaller med valåren? Inför valet 2002 lovade socialdemokraterna 10 000 nya platser i äldreboenden. Resultatet hittills är 13 500 färre!

Alltför ofta kan vi i våra dagstidningar läsa om missförhållanden inom äldrevården. I dag hamnar många äldre i en slags ”vårdkarusell”. Vi kristdemokrater anser att äldre, multisjuka personers särskilda vårdbehov kräver särlösningar inom hälso- och sjukvården. Det behövs mer av geriatrisk kompetens på alla nivåer.

För att åtgärda detta vill Kristdemokraterna bland annat:
- Prioritera geriatrik (kompetens om äldres sjukdomar) vid våra vårdcentraler samt bilda särskilda team för att möta äldres behov av vård.
- Lyfta fram geriatriken som kompetens hos alla sjukvårdande yrkesgrupper
- I större städer inrätta särskilda äldrevårdcentraler
- Inrätta särskilda äldrevårdteam för hembesök vid vård i hemmet

I dag saknar många multisjuka en fungerande kontakt med läkare och distriktssjuksköterskor och söker sig i stället till sjukhusens akutmottagningar, som inte alltid är bäst lämpade att ta hand om sjuka äldre. På vårdcentralerna måste kompetens om åldrandets sjukdomar finnas samlad.

fredag, mars 03, 2006

Maktlystna socialdemokrater

I går läste jag i DN om socialdemokraternas hemliga valstrategi. I detta dokument framkom det bland annat att (s) vill vinna valet genom att förringa Centerpartiet, anklaga Moderaterna för maktfullkomlighet och därtill osynliggöra oss Kristdemokrater. Vi ska tigas ihjäl. Detta har vi märkt av länge. Vi nekas kategoriskt debatt med socialdemokratiska företrädare. Ambitionen tycks vara att med sitt systematiska osynliggörande även få väljare och journalister att tro att vi inte finns.

Jag vill se en saklig debatt där kristdemokrati och socialdemokrati möts. Där man faktiskt kan jämföra politik och se vari de största skillnaderna ligger. Men genom att systematisk vägra att möta oss i diskussion och debatt, förnekas väljarna emellertid den möjligheten och vi riskerar ett farligt demokratiunderskott.

Jag är övertygad om att socialdemokraternas försök att tysta oss kommer att få helt motsatt effekt. Vi kristdemokrater kommer med än större iver att föra ut vår politik eftersom vi vet att Sverige kan bättre! Genom att sänka bensinskatten och arbetsgivaravgiften, avskaffa fastighetsskatten och ge föräldrar större valmöjlighet kan vi få fart på Sverige igen. Socialdemokraterna är rädda för vår politik och jag förstår dem.

torsdag, mars 02, 2006

Barndagar ger familjen ökad valfrihet

Det måste bli ett slut på det förmynderi som kännetecknar svensk familjepolitik. Barnen behöver sina föräldrar och vi kommer tvingas betala ett högt pris om vi inte inser detta.

Kristdemokraternas förslag om "barndagar" är ett sätt att skapa möjlighet för föräldrar att ägna mer tid åt sina barn. Barndagar kan enklast beskrivas som ett flexibelt vårdnadsbidrag. För varje barn som fyllt ett år får familjen 300 barndagar. Varje barndag är värd 200 kronor men de ska kunna tas ut väldigt flexibelt. Föräldrarna kan då själva välja om de vill vara hemma längre med låg ersättning eller en kortare tid med hög ersättning. Enligt vårt förslag skall föräldrarna erbjudas kommunala vårdnadsbidrag efter det att barndagarna är slut.

onsdag, mars 01, 2006

Värna anhörigvårdarna


Ensamhet och isolering plågar många äldre svårt. Vårdbehövande får inte den vård och omsorg de har rätt till. Sannolikheten att få hemtjänst har minskat med 30 procent de senaste 15 åren. Ensamstående kvinnor över 80 år är mest drabbade av indragen hemtjänst. Ansvaret för våra äldre har i hög grad vältrats över på anhöriga.

Att vårda och ta hand om en anhörig är för många en självklarhet. Men det är inte rimligt att lägga ett allt större omsorgsansvar på de anhöriga utan att ge dem tillräckligt med hjälp, stöd och resurser. Kristdemokraterna har en politik som stöttar och uppmärksammar anhörigvårdarna.