måndag, september 13, 2010

Blir det en rödgrön båtskatt?

Frågan om en särskild båtskatt har varit en lång följetong hos de rödgröna partierna. Socialdemokraterna, Vänster- och Miljöpartiet har alla fört fram förslag om en sådan skatt.
Båten är för många en viktig del av livet. Det är en möjlighet till avkoppling och friluftsliv men också ett transportmedel. Dessutom är båten viktig för turismens utveckling. Frågan om båtskatt är en särskilt viktig fråga för oss Skaraborgare som älskar sjölivet kring Vänern och Vättern.
Ni som förespråkar båtskatt verkar ha en bild av att alla båtägare skulle vara välbeställda och därmed en grupp som ska beskattas. Jag vet att det inte är så. Kom också ihåg att båten köpts för pengar som är beskattade. Jag vill motverka alla planer på införande av båtskatt. Jag anser att väljarna bör få veta nu om ni rödgröna kommer att göra verklighet av era tidigare förslag om att införa båtskatt? Skaraborgarna förtjänar besked före valdagen!

Holger Gustafsson, riksdagsledamot och riksdagskandidat (med kryss) vid höstens val för
Kristdemokraterna i Skaraborg

publicerad i SLA 13/9

tisdag, september 07, 2010

Ge äldre rätt att jobba längre

Vi svenskar lever generellt längre och är också allt friskare längre upp i åldrarna. Äldre har en oerhörd kompetens och erfarenhet som inte bör gå förlorad. Vi kristdemokrater har arbetat för att äldre ska ha möjlighet att jobba längre – självklart under förutsättning att man själv vill. En del kanske vill trappa ner men ändå behålla en fot kvar på arbetsmarknaden. Alliansregeringen har under de senaste åren infört ett dubbelt jobbskatteavdrag som har ökat drivkrafterna för äldre att jobba kvar lite längre. Vi har också tagit bort den särskilda löneskatten för personer över 65 år vilket gjort att kostnaderna för att anställa äldre personer är lägre än innan. Regeringen har nu kommit överens om att rätten att kvarstå i anställning ska finnas till 69 år istället för dagens 67. Detta är ett steg i riktning, med ökad valfrihet, och mot ett samhälle som bättre tillvaratar äldres kompetens.

Holger Gustafsson, riksdagsledamot och kandidat till riksdagen i höstens val för
Kristdemokraterna i Skaraborg

publicerad i VGT 6/9

fredag, september 03, 2010

Mer bistånd via civila organisationer

Skriver i Dagen idag tillsammans med Stefan Attefall och Liza-Maria Norlin.

"Kristdemokraterna är stolta över att framgångsrikt ha varit en drivande kraft för ett generöst bistånd under den gångna mandatperioden. Alliansen är den första svenska regering som lyckats upprätthålla enprocentmålet under en hel mandatperiod. Vi har visat att biståndet kan vara både generöst och av hög kvalitet.

Nu höjer vi ribban ytterligare. I Alliansens valmanifest, som presenterades 26 augusti, har vi nu lyckats driva igenom konkreta förslag för att stärka det civila samhällets roll i biståndet."


Läs artikeln här.