tisdag, augusti 29, 2006

Valrörelse igång.

Att i en valrörelse få lite tid över till att blogga är inte helt enkelt. Istället går tiden till att möta människor på Skaraborgs torg, att stå i valstugan och delta i olika debatter.

fredag, augusti 25, 2006

Ahlin är också rädd

Jag skrev tidigare om att sossarna är rädda för att Kristdemokraterna och Allians för Sverige lovat att avskaffa fastighetsskatten. Det har jag nu fått ytterligare bevis på.

Nu försöker socialdemokraterna utropa sig till villaägarnas främsta vän. Men det betvivlar jag att någon går på. Att Urban Ahlins eget parti så fullständigt valt att nonchalera människors oro för en skenande fastighetsskatt är obegripligt. Vi kristdemokrater tycker inte att det är nog att trixa och fixa med fastighetsskatten som socialdemokraterna ägnar sig åt. Vi vill istället avskaffa den helt!

Läs mer

torsdag, augusti 24, 2006

Regeringen hämmar svenskt jordbruk

Normalt brukar ministrar i en regering ha som uppgift att främja och utveckla det ansvarsområde som de tilldelats. När det gäller ansvaret för svenskt jordbruk så gäller inte detta, istället dras tumskruven åt allt hårdare. Det finns ingen riktig jordbruksminister utan en minister som ansvarar för både jordbruks- och konsumentpolitik. Aktiva bönder utgör ca 1 % av svenska folket medan 100 % är konsumenter. Med ett sådant uppdrag är det lätt att förstå att svenska bönder blir politiskt misshandlade. Dessutom har socialdemokratins historiska klasskamp slagit hårt mot jordägande bönder. I Skaraborg är vi starkt beroende av ett livskraftigt jordbruk och drabbas därför hårt av den socialdemokratiska regeringens politik.

Läs mer

onsdag, augusti 23, 2006

Sossarna är rädda

Det är tydligt att socialdemokraterna är stressade över det faktum att Allians för Sverige anslutit sig till Kristdemokraternas förslag om att avskaffa fastighetsskatten och om hur detta ska finansieras. Jag förstår dem. Vem vill stå bakom en så orättfärdig skatt som fastighetsskatten?

Kristdemokraterna och Allians för Sverige tänker avskaffa fastighetsskatten och ersätta den med en låg kommunal årsavgift, enligt Kristdemokraternas förslag max 2 800 kr per villa och 900 kr per lägenhet. Ingen ska dock få högre kommunal avgift än de betalat i fastighetsskatt 2007. Vi är också överrens om att höja reavinstskatten något. Det är bättre att skatta lite mer när man har pengar i näven.

Kristdemokraternas modell för fastighetsskattens avskaffande skulle kosta statskassan mellan 4-5 miljarder kronor, långt ifrån de 30 miljarder Fröjdh försöker skrämmas med. Det är som vanligt, när argumenten tryter så brukar socialdemokraterna försöka skrämma svenska folket.

måndag, augusti 21, 2006

Valupptakt

I lördags hade vi kristdemokrater vår valupptakt i Skövde, Mariestad och Lidköping. Mer om denna kan du läsa här:

fredag, augusti 18, 2006

Hägglund i P1

Missade du radiointervjun med Göran Hägglund igår? Då rekommenderar jag starkt att du lyssnar på den här.

onsdag, augusti 16, 2006

Jag gillar dagis

Vi kristdemokraterna gillar förskolan. Förskolan är bra och ska vara väl utbyggd, hålla hög kvalitet och avgifterna ska vara fortsatt låga. Men vi anser inte att förskolan ska vara den enda accepterade formen av barnomsorg. Jag vill ha en barnomsorg med valfrihet, flexibilitet och valmöjligheter. Låter det intressant?
Läs mer här

tisdag, augusti 15, 2006

Kristdemokraterna garant för en värdig omsorg.

Hela sju av tio svenskar saknar förtroende för äldreomsorgen. Bakom siffrorna döljer sig en oro för att man inte ska få den vård och omsorg man behöver när ålderdomen är ett faktum. Det är en förtroendekris som måste tas på allvar. Här finns ett uppenbart politiskt misslyckande från socialdemokraterna.

En förklaring till förtroendekrisen kan vara att den socialdemokratiska retoriken inte hänger ihop med dagens situation inom äldreomsorgen. Att orda om gjorda framsteg, satsningar och löften hjälper inte när äldreomsorgens brister är så tydliga. Vi kristdemokrater vill ha en annan politik. Vi vill vara garanter för en värdig äldreomsorg. Det är därför som vi vill införa en värdighetsgaranti. En garanti som innehåller enkla krav som redovisar för både den vårdbehövande, personalen och de anhöriga vad som ska gälla.

fredag, augusti 11, 2006

Rensa i regelverket

Den socialdemokratiska regeringen tvingar Skaraborgs bönder och småföretagare till en orimlig byråkrati. Enligt LRF styrs en mjölkbonde av 53 regelverk och 124 informationskrav. Det är orimligt att bönder och småföretagare får lägga så mycket av sin arbetstid på administrativt arbete!

1999 inledde regeringen sitt arbete med regelförändringar med målsättningen ”att inom en treårsperiod tydligt minska regelverkets administrativa börda för småföretag”. Men sedan dess har antalet nya eller förändrande föreskrifter och råd ökat med 3 141. Samtidigt är det bara 1 104 som hävts. Nettoökningen är alltså 2 037 stycken!

Vi kristdemokrater lovar att inom hundra dagar efter ett regeringsskifte i höst ska en fullständig plan upprättas för hur minst 25 procent av företagens administrativa regelbörda ska kunna tas bort till 2010.

Regeringen saknar såväl ideologi som politik för växande företagande. Vi kristdemokrater vill att det ska bli enklare att starta och driva företag. Det är ju bara flera och växande företag som kan skapa nya jobb. Därför är det så viktigt att röja undan hindren så att fler vågar starta företag och vågar anställa. Detta kommer ha högsta prioritet för en ny regering.

torsdag, augusti 10, 2006

Göran Persson kommer tomhänt till Götene

Enligt tidigare uppgifter skulle statsministern komma till Skaraborg nästan en heldag på måndagen den 14 augusti, men nu ser det ut att bli 10 minuter för vår del av landet. Han kommer för att ta första spadtaget på en 12 km lång motorvägssträcka på E20 i Götene kommun. Det är praxis att personer som lagt ”några strån i kors” för att åstadkomma ett projekt inbjuds att ta första spadtaget. Detta gäller inte Göran Persson som tomhänt dimper ner i Götene några minuter för att sedan försvinna. Kejsaren har inget att erbjuda, han är naken.

I Sverige planeras riksvägar av statens vägverk och så förutsätts att regeringen genom finansdepartementet skjuter till pengarna. Den nu aktuella vägsträckan var planerad att byggas 1999. På grund av en dålig ekonomisk politik och bristfälliga finanser har regeringen sagt nej i sju år och därmed förhalat vägbygget. Säkerligen påhejade av Miljöpartiet som är alltid motståndare till allt vad bra vägar heter på landsorten. Man hävdar järnvägens fördelar även där den inte finns.

Inte ens nu år 2006 har Perssons regering släppt till några pengar. Istället har Götene kommun fått låna pengar i bank och regionen skall stå för räntekostnaden. Regeringen har inte bidragit med ett öre. Person kommer tomhänt för att glänsa i valrörelsen. En sådan regeringschef bör bytas ut. Kom ihåg det i valet den 17 september, alla skaraborgare som fick 10 falska minuter!

tisdag, augusti 08, 2006

Kristdemokraterna och RFSL

Enligt RFSL är jag sämst bland skaraborgs riksdagsledamöter när det gäller att främja hbt-frågor. RFSL är en intresseorganisation som inte kan acceptera andra värderingar och arbetssätt än sina egna och anser sig ha rätt att betygssätta efter sin egen måttstock.

Vi kristdemokrater har alltid drivit frågan om vikten av att leva upp till de mänskliga rättigheterna enligt FN:s konvention, däribland rätten att inte bli diskriminerad på grund av sin sexuella läggning. För Kristdemokraterna är det en självklarhet att ingen människa skall diskrimineras i något avseende och naturligtvis inte heller för sin sexuella läggning. Därmed anser vi att en särlagstiftning för homosexuella inte är lämpligt utan att alla ska omfattas av samma lagar.

Vi tar däremot avstånd mot att homosexuella par ska ha rätt till giftermål, adoption eller insemination. När det gäller adoption måste lagstiftningens syfte vara att återställa det barnet förlorat, det vill säga en mamma och en pappa. Det är barnperspektivet vi vill främja framför vuxenrättviseperspektivet. Här skiljer vi oss från RFSL och det förklarar också deras betygsättning i undersökningen.

fredag, augusti 04, 2006

Krafttag mot ungdomsalkoholismen

Media rapporterar att alkoholskadorna ökar hos unga, framförallt hos tjejer. Det är sorgligt men föga förvånande. Vi kristdemokrater har länge varnat för konsekvenserna av socialdemokraternas havererade alkoholpolitik.

För att skydda våra barn och ungdomar mot alkoholens skadeverkningar vill Kristdemokraterna ha en restriktiv alkoholpolitik. Vi anser att samhället måste bli bättre på att erbjuda ungdomar drogfria miljöer och fritidsaktiviteter. Ett sätt att finansiera detta kan vara att ändra Systembolagets utdelningspolicy så att 25 procent av vinsten avsätts för att skapa drogfria alternativ för ungdomar.

onsdag, augusti 02, 2006

Alliansen avskaffar fastighetsskatten

Allians för Sverige är överrens om att avskaffa fastighetsskatten. Ett besked som är mycket välkommet för oss kristdemokrater. Vi har i många år kämpat för, och kommer att fortsätta kämpa för, att helt avskaffa den statliga fastighetsskatten. Vi vill istället införa en låg kommunal avgift på max 2 800 kronor per år för en villa eller 900 kr per år för en lägenhet. Dessa pengar ska gå direkt till berörd kommun. Det är ju faktiskt kommunen som har kostnader för vårt boende, inte staten.

Kristdemokraterna och våra vänner i Alliansen är övertygade om att det är möjligt att avskaffa den statliga fastighetsskatten redan under år 2008 och ersätta den med en fast kommunal avgift. Dessförinnan är vi överens om att redan 2007 frysa taxeringsvärdena på villor och flerbostadshus så att skattehöjningen för nästa år stoppas.

tisdag, augusti 01, 2006

Sänk dieselskatten

Dieselskatten för jord- och skogsbruksmaskiner måste sänkas. Det är en förutsättning för att jordbruket ska finnas kvar som basnäring i Skaraborg. Därför har jag i riksdagen lämnat ett förslag om att sänka dieselskatten med 63 öre litern, ner till 1 kr/l.

Jord- och skogsbruket är en viktig förutsättning för en levande landsbygd och det ger oss tusentals arbetstillfällen i livsmedels- och skogsindustri och alla serviceföretag. Svenskt skogsbruk är den största nettoexportkällan för Sverige och skapar massor med arbetstillfällen i landet, inte minst i inlandet. Vi måste därför skapa lika konkurrensvillkor för våra svenska bönder som gäller för våra grannländer. Sänkt dieselskatt är därför nödvändigt.