torsdag, september 21, 2006

Valet är över

Valrörelsen är över. Jag tackar för skaraborgarnas förtroende för ytterligare en mandatperiod. Denna blir annorlunda jämfört med tidigare eftersom Alliansen vann och vi nu kommer att sitta i majoritet i Riksdagen.

torsdag, september 14, 2006

Jordbruksfrågor

I dagens Mariestads-Tidningen frågas jag ut om hur jag ser på dagens jordbrukspolitik. Läs mer här.

måndag, september 11, 2006

Vi höjer pensionen

Pensionärerna var en av de grupper som fick stå tillbaka när Sveriges finanser sanerades efter 1990-talets krisår. Det har medfört en växande andel fattiga pensionärer, vars inkomster inte räcker för att klara en skälig levnadsstandard. I Skaraborg handlar det om 9 484 pensionärer – de flesta kvinnor – som tvingas leva på en pension som oftast inte ger mer än 5 000 kronor i månaden efter skatt.

Kristdemokraterna föreslår därför en höjning av garantipensionen och ett särskilt grundavdrag för alla pensionärer. Tillsammans får 9 484 garantipensionärer i Skaraborg en förstärkning med omkring 1 000 kronor i månaden, motsvarande cirka 730 kronor i månaden efter skatt. Tillsammans med alliansen förbättrar vi också bostadstillägget.

Alliansens förslag till jobbavdrag är nödvändigt för att få fler människor i arbete, vilket är det enda som kan trygga pensionerna på sikt. Men glappet mellan pension och arbete får inte bli för stort. Därför vill vi kristdemokrater införa ett förhöjt grundavdrag om 5 000 kronor i ett första steg. Det ger en förbättring på 130 kronor i månaden för alla 49 366 ålderspensionärer i Skaraborg.

tisdag, september 05, 2006

Bortregnad skörd i Skaraborg

Idag har jag besökt bönder i Falbygden. Många av dessa hade ett dystert budskap. Skaraborgs bönder har nämligen fått se stora delar av sin skörd regna bort. Vissa lantbrukare har förlorat halva skörden. Det innebär ett enormt ekonomiskt avbräck.

Idag har jag därför frågat jordbruksministern om hon har för avsikt att till dessa bönder utbetala EU:s arealstöd redan under november månad. Det skulle betyda mycket för alla de bönder som har fått se sina skördar regna bort.

måndag, september 04, 2006

GP och fastighetsskatten

I partiledarutfrågningen förra söndagen gav Göran Persson beskedet att fastighetsskatten är en bra skatt som ska vara kvar. Mot detta står en enig Allians som omedelbart vid en valseger i september kommer att arbeta för fastighetsskattens avskaffande och införandet av en låg kommunal serviceavgift.

fredag, september 01, 2006

Ska varje ung ha en kvartsmiljon i skulder?

I SVT:s utfrågning i söndags hävdade Göran Persson följande: ”Vi har sett till att ungdomsarbetslösheten är så kort som möjligt för varje individ”. Enligt Persson är bara 1 500 ungdomar långtidsarbetslösa. Men enligt den officiella statistiken så saknar mer än 100.000 ungdomar under 25 år ett jobb, 15.000 deltar i arbetsmarknadsprogram och fler än 100.000 studerar ofrivilligt vidare i väntan på att få ett jobb - med växande studieskulder som följd.

När tycker Göran Persson att de ska få chansen att etablera sig i arbetslivet, och få möjligheten att tjäna till sitt eget uppehälle? Eller är socialdemokraternas mål att halva befolkningen ska starta sitt vuxenliv med en kvarts miljon i skulder?