tisdag, mars 04, 2008

Angeläget med privatekonomisk folkbildning

publicerad i Mariestads-tidningen 4/3 -08

Människors kunskap och engagemang för den egna ekonomin är nödvändig för att må bra och känna sig trygg att göra egna ekonomiska val. Ändå blir vi påminda om att många hushåll har låg kunskap om privatekonomi. Den lavinartade ökningen av SMS-lån med efterföljande betalningssvårigheter är bara ett i raden av varnande exempel på att många hushåll sätter sig i ekonomiska problem.

Skärpning fondbolag

Det finns tydliga brister i konsumenternas möjligheter att utöva sin konsumentmakt. I tv-programmet "Uppdrag Granskning" framkom att några av de allra största fondbolagen använt missvisande jämförelseindex i sina faktablad och därmed gjort sken av att fonderna gått bättre än vad de egentligen gjort. Att konsumenter inte kan jämföra fonder är ett hot mot konkurrensen på fondmarknaden, och leder till att många känner sig lurade och tappar förtroende för denna viktiga sparform. Det är helt oacceptabelt.

Alliansregeringen

Det bra att alliansregeringen nu tar tag i dessa frågor. Jag välkomnar de initiativ som kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell gjort för att stärka konsumentmakten på bank- och finansområdet. Den satsning på privatekonomisk folkbildning som regeringen initierade i höstas måste på sikt ge mer kunniga och krävande småsparare.

Det är viktigt att Finansinspektionen ges starkare muskler och bättre möjligheter att utdöma straffavgifter mot fonder som bryter mot regler och bestämmelser. Enligt ett nytt lagförslag, som överlämnas till Riksdagen denna vecka, kan fondbolag som inte sköter sig få upp till 50 miljoner kronor i straffavgift. Lagen ska träda ikraft redan i sommar.

Mats Odell lovade i Rapport att samla de ansvariga myndigheterna - Finansinspektionen och Konsumentverket - för att se till att dom samverkar bättre när det gäller tillsynen av fondernas information till sina kunder.

Det är bra – etik och moral i finansbranschen måste vara en ständigt levande diskussion.

Fler aktörer är viktigt

Att Mats Odell och alliansregeringen har denna fråga högt på agendan är lovvärt, men fler aktörer måste dra sitt strå till stacken. På lokal nivå kan vi bidra genom att i debatten framhålla vikten av att mer görs på detta område. Våra kommuner kan tillsammans med lokala aktörer, såsom banker, satsa mer på ökad information i skolan. Privatekonomi borde vara en naturlig del i våra kärnämnen, kanske även göras till eget skolämne.

Högskolor, universitet, mödravårdscentraler och bibliotek kan ordna aktiviteter och informationsmaterial som bidrar till att öka människors medvetenhet om sin ekonomi.

Som kristdemokrat är jag mån om att höja den privatekonomiska folkbildningen. Familjer med ekonomiska problem är ofta otrygga familjer. En ordningsam ekonomi kan ge möjlighet till en semesterresa, en bättre bostad eller kanske ge föräldrarna råd att tillbringa mer tid med barnen.