måndag, juli 09, 2007

Uppmuntra fler att ge!

(publicerad i Mariestads-tidningen 9/7 -07)


Vi politiker ska inte styra den ideella sektorn utan stödja och uppmuntra det oerhört viktiga arbetet som bedrivs av olika former av organisationer. Det civila samhället består av naturliga gemenskaper som familj, släkt, grannskap, intresseföreningar, idrotts- och fackföreningar, hjälporganisationer och trossamfund och ägnar sig således åt de mest skiftande uppgifter. De utför uppgifter som samhället är helt beroende av och genom dessa gemenskaper och det engagemang de främjar skapas olika former av nätverk vilket i sig bidrar till ett tryggare samhälle, där färre hamnar utanför. Det civila samhället fyller i där det offentliga inte räcker till och det offentliga ska stärka och uppmuntra det civila samhället istället för att införa onödiga regleringar, beskattning eller på andra vis sätta käppar i hjulen. Vi kristdemokrater anser att det är dags för regeringen att uppfylla vallöftet om att införa avdrag för gåvor till ideella organisationer. Ett sådant avdrag skulle betyda oerhört mycket för den ideella sektorn och skulle främja människors ömsesidiga ansvarstagande för varandra.


Om vi ska få se ett ännu mer levande civilt samhälle måste vi skapa möjligheter för ett ökat engagemang och givande till den ideella sektorn. Sverige är idag ett av få länder i EU där det inte finns något skatteavdrag för ideella gåvor. I alliansregeringen är vi överens om att pröva rätten till avdrag för gåvor till ideella organisationer och vi kristdemokrater vill verkligen driva på så att detta sker snarast möjligt.

Vi föreslår att vi gör som i Norge och låter fysiska personer göra avdrag för gåvor till ideella organisationer, som självklart ska leva upp till av riksdagen ställda krav, på upp till 12 000 kronor per år. Den undre gränsen bör sättas till 500 kronor per person och organisation. Juridiska personer ska kunna skänka 200 000 kronor. Att införa avdraget enligt denna modell beräknas kosta ungefär 800 miljoner kronor av statens totala skatteintäkter på 787 miljarder. Det är dock viktigt att påpeka att de minskade skatteintäkterna inte är pengar som försvinner från samhället utan innebär en omfördelning från offentlig sektor till det civila samhället. Vi kristdemokrater ser positivt på en sådan omfördelning.

måndag, juli 02, 2007

Farlig trafik drabbar alltför många

(publicerad i SLA, VGT, Mariestadstidningen)

440 personer dödades och cirka 4000 skadades i trafiken under 2006. Målet bör vara noll döda och skadade. För att det ska kunna förverkligas krävs det radikala trafiksäkerhetsåtgärder. Vi kristdemokrater arbetar med ett antal förslag till åtgärder.

I många trafikolyckor är alkohol inblandat. Det bör därför vara ett krav att alla som har dömts för ett trafikbrott genom rattfylleri skall vi återfått körkort alltid använda alkolås. Trötthet hos bilföraren bedöms vara orsak till 20 procent av trafikolyckorna. Dessa olyckor kan reduceras med hjälp av räfflor vid vägkanten eller med hjälp av ljud- ljus- och vibrationssignaler. Det finns teknik som känner igen de mikrokorrigeringar som en förare hela tiden gör med ratten under normal körning. Mönstret skiljer sig mellan den vakne, nyktre föraren och en förare som är mycket trött eller påverkad av alkohol eller andra droger. Vi föreslår att sådan teknik ska vara obligatoriskt i alla nyförsålda bilar från och med år 2012.

Om hastighetsgränserna följdes skulle omkring 150 människoliv kunna sparas varje år. Vi vill att kommunerna ska kunna besluta om sänkningar av hastighetsgränserna på samtliga vägsträckor i tätbebyggda områden inom kommunen.

Vi är övertygade om att trafiksäkerheten kan öka och olyckorna i trafiken minska.

Sverige och Euron

Pressmeddelande
Sundsvall 28 juni 2007

Sverige och Euron

- Vi skall respektera folkomröstningen som ställer Sverige utanför Euron, men det vore osmart att fördragsfästa vårt utanförskap för all framtid. Det skulle vara lika oklokt som då Fälldin låste fast Centerpartiet vid kärnkraftens avveckling.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk ledamot i riksdagens utrikes- och finansutskott, med anledning av omröstningen på Kristdemokraternas riksting i Sundsvall om en motion som avsåg skapa ett fördragsfäst svenskt undantag till medlemskap i Euron.

- Då Sverige sökte medlemskap i Europeiska Gemenskapen var ett av de viktigaste motiven att stabilisera Sveriges dåvarande mycket instabila och svaga ekonomi, fortsätter Holger Gustafsson.

- Vi har idag en god och stabil ekonomi i Sverige, men världsekonomin och därmed Sveriges ekonomi kan i framtiden hamna i en annan svårare situation. Då kan vi behöva flexibiliteten att förändra vår relation till den europeiska valutan, avslutar Holger Gustafsson.För mer information:

Holger Gustafsson
Mobil: 0703-459345