fredag, februari 23, 2007

Humanitära behov måste styra JAS - inte PR!

Pressmeddelande:

- Det är orimligt att bedriva en utrikespolitik där svenska försvarsmaktens materiella behov styr. Bedömningskriterierna över hur exempelvis JAS-planen ska användas måste först och främst vara av humanitär karaktär, och aldrig låta sig styras av träningsbehov eller PR-möjligheter.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratiskt riksdagsledamot i utrikesutskottet, i en kommentar till att den svenska försvarsledningen signalerat att den vill använda JAS Gripen i Afghanistan och i Afrika i PR-syfte.

- Självklart måste en militär bedömning till huruvida det föreligger behov av flygunderstöd till svenska förband. Om så är fallet måste svenska plan kunna användas, likaväl som utländska. Men i de resonemang som förs i den svenska försvarsledningen föreligger en risk att man anpassar svenska militära insater utomlands utifrån vilka vapen man vill träna eller visa upp, fortsätter Gustafsson.

- För att Sverige fortsatt skall ha hög utrikespolitisk trovärdighet internationellt måste kommersiella argument för att motivera användningen av JAS Gripen måste lämnas åt sidan, avslutar Gustafsson.

torsdag, februari 15, 2007

Tågresenärer har rätt till mobiltäckning!

Pressmeddelande
Stockholm 15 februari 2007

- Som ägare och ansvarig för Västra stambanan bör staten ta det fulla ansvaret för en väl fungerande mobiltelefonkommunikation utmed de mest trafikerade tågsträckorna i vårt land. Längs våra större landsvägar är det oftast inget problem att kommunicera i mobiltelefon med en god täckning. Därför är det en skam att det samma inte gäller vid resa med tåg på Sveriges viktigaste tåglinje, Västra stambanan.

Det sade den kristdemokratiske riksdagsledamoten Holger Gustafsson i en kommentar till den skriftliga fråga han under fredagen lämnade in i ämnet, till infrastrukturminister Åsa Thorstensson.

- Varje dag reser hundratals personer på denna sträcka med stora behov att kunna förbereda sina möten och beslut både mot resmålet och mot hemorten. Efter många års veckopendlande är det min personliga erfarenhet att tågresenärer tvingas inleda mobilsamtalet med att upplysa om att man sitter på tåget och att därför kan samtalet brytas när som helst, fortsätter Gustafsson.

- Som ägare till både SJ och Telia bör staten ha alla tekniska och ekonomiska förutsättningar att se till att mobiltelefontrafiken fungerar utmed hela sträckan mellan Göteborg - Stockholm, också genom bergtunnlarna mellan Södertälje och Stockholm. Därför kräver jag nu infrastrukturministern på svar om vilka åtgärder hon avser att vidta för att säkerställa fungerande mobiltelefonkommunikation utmed Västra stambanan, avslutar Gustafsson.

torsdag, februari 01, 2007

Upphäv de libyska dödsdomarna mot de bulgariska sjuksköterskorna

Pressmeddelande
Stockholm 31 januari, 2007

- Fem bulgariska sköterskor och en palestinsk läkare är dömda till döden i Libyen för att ha infekterat över 400 barn med aidssmittat blod på ett sjukhus i staden Benghazi. Internationell medicinsk expertis har avfärdat uppgifterna om att de skulle ha smittat barnen med hiv, då sjukdomen fanns på sjukhuset i Benghazi redan innan de sex anlände till Libyen. Jag uppmanar därför Muammar Khadaffi att omedelbart frige sjukvårdspersonalen och om så inte sker måste EU ingripa mot regimen på ett sätt som får konsekvenser för Libyens relationer med Europa.
Det sade Holger Gustafsson kristdemokratisk riksdagsledamot tillika ledamot i utrikesutskottet, i ett uttalande under onsdagen.


- De fem bulgariska sjuksköterskorna och den palestinske läkaren fängslades 1999 och den 19 december 2006 dömdes de återigen till döden sedan en ny rättegång hade hållits. De åtalade har även uppgett att de har utsatts för tortyr. Då Libyens ledare, Muammar Khadaffi, nyligen avvisat uppmaningarna om att frige de sex utländska sjukvårdsarbetare återstår kraftfullare åtgärder från EU:s sida, fortsätter Gustafsson.

- De sex utländska sjukvårdsarbetarna har gjorts till syndabockar för att dölja de dåliga förhållandena inom libysk sjukvård. Rättegångarna och dödsdomarna har rättmätigt fördömts av omvärlden och utländska hälsoexperter har avfärdat de bevis som lagts fram av de libyska åklagarna. Dåliga hygieniska förhållanden vid sjukhuset utpekas som orsak till att barnen smittades, fortsätter Gustafsson.

- Det är viktigt att EU nu tydligt markerar man med en röst kräver sjuksköterskornas frigivning och att de får en rättvis prövning i europeisk domstol. Sverige måste därför inom ramarna för EU-samarbetet verka för att sätta ytterligare press på Libyens regering för att få en omprövning av domarna, avslutar Gustafsson.