tisdag, juni 17, 2008

Barnfamiljer i Lidköping är förlorare

publicerad på Lidkopingsnytt.nu 16/6

Barnfamiljer som bor i Lidköpings kommun förlorar både flexibilitet och pengar på att bo i en kommun med socialistiskt styre. Regeringen har beslutat att från den första juli blir det möjligt för kommuner att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. Det kommer att ske i de allra flest ”Allianskommuner”, men Socialdemokraterna och vänstern i Lidköping säger nej. Därmed ställer man alla småbarnsfamiljer i kommunen utanför en reform som ger både flexibilitet och pengar till familjerna för att bättre klara vardagen. Den socialistiska ideologin, att samhället skall styra all barnomsorg, drabbar därmed vår kommun.

Vi kristdemokrater arbetar för en familjepolitik som sätter barns behov i centrum. Vårdnadsbidraget blir på maximalt 3000 kronor/månad när det ges på heltid. Kommunerna har möjlighet att utforma det så att det också blir tillgängligt på deltid. Vårdnadsbidraget kan ges för barn som är mellan ett och tre år. Detta är ett steg i rätt riktning mot en ökad flexibilitet och valfrihet för barnfamiljerna. Vårdnadsbidraget är i grunden en fråga om att ge föräldrar som vill gå ner i arbetstid eller stanna hemma några månader extra under småbarnsåren möjlighet till detta. För oss kristdemokrater är det självklart att barn och familjer är olika och därför behöver olika lösningar. Utgångspunkten måste alltid vara barnens bästa.

Det är tragiskt att fel vald kommunvalsedel måste drabba våra småbarnsfamiljer. Men det finns fortfarande möjlighet för kommunmajoriteten att ändra sig och genomföra en mer rättvis och flexibel familjepolitik, där vårdnadsbidraget är en nödvändig ingrediens. Barns olika behov och familjers förutsättningar måste få stå i centrum också i Lidköping.

torsdag, juni 05, 2008

Lägre fastighetsavgift för pensionärer

Pressmeddelande
Stockholm 5 juni 2008


– 11400 pensionärer i Västra Götaland får sin fastighetsavgift reducerad. Detta är mycket välbehövligt då många pensionärer idag har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot från Skaraborg, i samband med att Kristdemokraterna frågat Riksdagens Utredningstjänst om hur många ålderspensionärer i varje län som får sin kommunala fastighetsavgift reducerad enligt proposition 2007/08:156.


– Vi har äntligen blivit av med den gamla orättvisa fastighetsskatten som bland annat berodde på grannars försäljning till förmån för en lägre kommunal avgift med ett maxtak på 6000 kronor. Nu genomför alltså regeringen ytterligare förbättringar genom att begränsa avgiften för de pensionärer som har låga pensioner, fortsätter Holger Gustafsson.

– Detta berör också förtidspensionärer. I Sverige är det sammanlagt tiotusentals pensionärer som berörs av detta, avslutar Holger Gustafsson.