onsdag, maj 27, 2009

Min vision för Europa

publicerad i Mariestads-tidningen 27/5

Jag vill ha ett tryggt och enat Europa där vi kan lösa gemensamma, för oss angelägna, problem. Jag vill peka på några områden där jag anser att EU kan och ska agera, och där svensk nationell lagstiftning inte räcker till.

Klimathotet

Jordens resurser ska förvaltas, inte förbrukas. Att avvärja klimathotet – och hejda de globala klimatförändringarna är vår tids stora utmaning. Koldioxidutsläppen inom EU måste minska med minst 30 procent till år 2020 samtidigt som EU kan och måste påverka omvärlden till samma mål. Därtill är det nödvändigt att avsätta pengar för insatser för klimatsäkerhet i utvecklingsländer som saknar resurser.

Rädda Östersjön
Östersjön är ett känsligt innanhav som lider av syrebrist på grund av utsläpp av kväve och fosfor. Olagliga utsläpp av olja och alltför intensivt fiske hotar Östersjön. Våra barnbarn måste få ärva ett levande innanhav. Därför anser jag att böterna för oljeutsläpp ska höjas och att förbjud mot fosfater i tvätt- och diskmedel ska införas.

Hållbar tillväxt

EU måste ta en mer aktiv roll för att lösa den ekonomiska krisen. Det ska ske med en tydlig etisk värdegrund med ekologisk och social helhetssyn. Det behövs en europeisk finansinspektion för att stoppa girighet och kortsiktighet i den finansiella världen.

Stoppa slavhandeln
Människohandel är en grov kränkning av människovärdet och måste på alla sätt bekämpas. Kopplingen är stark mellan prostitution och människohandel. Den utbredda acceptansen av sexköp ska motverkas. Alla länder borde införa en sexköpslag liknande den svenska. Minimistraffen för människohandelsbrott ska höjas. Gränsöverskridande brottslighet kräver ett europeiskt samarbete.

En medmänsklig migrationspolitik

Jag anser att EU ska präglas av öppenhet och medmänsklighet. EU har ett stort ansvar för att ta emot människor som tvingas fly från förföljelse som hotar livet. Alla länder i EU måste ta sitt ansvar. Barnperspektivet ska genomsyra all politik och papperslösa som befinner sig inom EU ska ha rätt till en human och rättssäker behandling.

En tydlig aktör i världspolitiken
Att skydda mänskliga rättigheter är en av europasamarbetets absoluta grundvärderingar. EU ska vara en principfast aktör som står upp för trygghet och rättvisa – i hela världen.
Fattigdomen ska bekämpas. EU ska förbättra sin kapacitet för att agera i konfliktsituationer och skapa säkerhet.

Trygghet i Europa ger trygghet i Sverige.

Holger Gustafsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Skaraborg
och kandidat nr 7 till Europaparlamentet den 7 juni.

fredag, maj 15, 2009

En familj präglad av lycka, kärlek och förståelse

publicerad på Lidkopingsnytt.nu 14/5-09

Fredagen 15 maj är den internationella familjedagen. Ett utmärkt tillfälle att hylla familjen. Vi Kristdemokrater är övertygad om att människor mår bäst i en gemenskap. Det finns många typer av gemenskap som exempelvis ett kompisgäng, ett idrottslag eller en förening. Vi är dock övertygade om att den viktigaste gemenskapen är familjen. I familjen får vi, i bästa fall, uppleva villkorslös kärlek. Familjen är den plats där barn växer upp men upphör inte för att man själv blir vuxen. En familj kan också vara långt mycket större än vad många kanske först tänker.

Fungerande familjer är oumbärliga för att våra barn ska få en bra uppväxt men också för att våra äldre ska få en trygg ålderdom. Kristdemokraterna är fullt medvetna om att familjer ser olika ut, att familjer förändras och att vissa familjer fungerar bra och andra mindre bra. Det finns inga perfekta familjer eftersom vi människor har våra fel och brister. Men dessa förhållanden förändrar inte de grundläggande fakta som ligger till grund för familjen – barnets behov av och rätt till sina föräldrar och människans behov av gemenskap. Det måste finnas goda förutsättningar för att bilda familj, att ta hand om barnen och att få familjelivet att fungera. Familjelivet är dock inte begränsat till småbarnsåren utan din familj har du – förhoppningsvis - med dig genom hela livet.

För de familjer som inte fungerar är det oerhört viktigt att det finns ett bra stöd. Exempelvis måste det bli mycket mindre skambelagt att söka hjälp när relationer inom en familj inte mår bra. Det kan handla om att en kärleksrelation är dålig eller relationer mellan vuxna och barn som kan bli betydligt bättre.

Familjers roll i ett samhälle kan inte nog betonas. Det är viktigt att familjer inte får en massa pekpinnar utan får möjlighet att själva utforma sina liv. De beslut som kan fattas vid familjers köksbord ska få göra så.

tisdag, maj 12, 2009

Svenskt bistånd viktigt för demokratispridningen i världen

Artikel tillsammans med Adina Trunk på Newsmill idag

Förra veckan presenterade biståndsminister Gunilla Carlsson en skrivelse till Sveriges Riksdag som tydligt fokuserar på vilka resultat som biståndet har lett till, men framförallt vilka åtgärder för resultatstyrning som behöver vidtas. Vi välkomnar detta initiativ som är en fortsättning på de resultatstyrningsreformer som Kristdemokraterna gjorde under perioden 1991-1994, men som sedan Socialdemokraterna la i malpåse.

Samtidigt vänder vi oss mot den kampanj som biståndets antagonister driver bland annat här på Newsmill. Det svenska biståndet har de facto lyft människor ur extrem fattigdom och gjort att exempelvis fattiga kvinnor och barn har kunnat ta del av utbildningssatsningar, och riktade projekt vilket har lett till ökad jämställdhet. Det svenska biståndet spelar även en mycket viktig roll i stärkandet av oberoende medier, det civila samhället och demokratiska politiska krafter, vilket i sin tur motverkar korruption och elitstyre.


Läs hela artikeln.

måndag, maj 11, 2009

Alkoholmaffian knäcker våra ungdomar

Publicerad på Lidkopingsnytt.nu


Det finns en baksida
Rätten att föra varor över gränserna är en av EU:s grundpelare. Men alkohol är inte vilken vara som helst. Överkonsumtionen måste ses utifrån ett perspektiv med negativa konsekvenser för enskilda personer och särskilt ungdomar. Svensk media har nu vågat lyfta fram den verkliga anledningen till våld mot person, rån, våldtäkter och annan kriminalitet samt splittrade familjer. Bara i Sverige växer 400.000 barn upp i miljöer där det dricks för mycket alkohol. Barn blir både offer för fysiskt våld från vuxna och blir lidande av hälsoproblem på grund av för tidig alkoholdebut. Detta måste vuxensamhället se, förstå och göra något åt.

Europa och Sverige

Europa har den högsta alkoholkonsumtionen per invånare i världen. I Sverige visar en undersökning från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) att den totala konsumtionen av alkohol per person från 15 år och äldre är 9,8 liter ren alkohol.

Hela 20 % kommer från privat införsel och gränshandel. Ungefär 10 % kommer från hembränning och smuggling. Konsumtionen är mycket ojämnt fördelad mellan personer. De som är mellan 20 och 25 år konsumerar mest. När det gäller yngre ungdomar går utvecklingen i rätt riktning vilket är glädjande. Exempelvis är det 30 % av niondeklassarna som uppger att de inte dricker alls jämfört med 20 % på 90-talet.
Inom EU tycks det som att en förändring håller på att ske. Alkoholpolitiken har försvagats i länder som Finland och Sverige som traditionellt haft en mer restriktiv politik. Men i flera länder i Sydeuropa skärps lagarna kring rattfylleri och åldersgränser för inköp av alkohol.

Du tillhör väl inte dem som ler?
Det finns många som ler mot den alternativa billiga spriten som kan beställas från garage eller levererad hem till dörren. Uppenbart känns det för många som en seger över både systembolag och skattemyndigheten att köpa till halva priset, men vem får egentligen betala lidandet? Spritsmuggling och privat gränshandel är bland det mest lönsamma som en maffia kan ägna sig åt. Med alternativspriten göder man som medborgare den ekonomiska brottsligheten. Spritmaffian bryr sig inte om att den alternativa spriten knäcker våra ungdomar.

Låt oss hjälpas åt

Det mest effektiva sättet för samhället att begränsa skadorna är genom priset och begränsad tillgänglighet. Vi Kristdemokrater anser att den mängd alkohol som idag får föras över gränserna är orimlig stor och måste minskas. Olovlig handel är ett stort hälsoproblem. Den vidareförsäljning som sker till barn och ungdomar måste stoppas. Arbetet med att ta fast langare måste ha hög prioritet hos polisen och stödjas av alla vuxna. Jag tycker det är rimligt att man inte får köpa mer alkohol vid gränshandel än man kan bära i en kasse. Jag lovar att göra vad jag kan för att begränsa alkoholens konsekvenser i Sverige, men jag behöver Ditt stöd den 7 juni!

Holger Gustafsson, riksdagsledamot för
Kristdemokraterna i Skaraborg och kandidat i EU-valet den 7 juni.